Rendkívüli felvételi eljárás 2024/2025. tanév 9. évfolyamára

Rendkívüli felvételi eljárást indítunk a 2024/2025. tanév 9. évfolyam informatikai és távközlés ágazat valamint általános gimnáziumi osztályaiba:

Iskolánk az alábbi tanulmányi területekre hirdet meg rendkívüli felvételi eljárást, melyre 2024. május 6-17-ig lehet jelentkezni az alábbi tanulmányi területeken:

0071 Informatika és távközlés ágazat

0075 Általános gimnázium  

A rendkívüli felvételi eljárást az iskola honlapjáról letöltött jelentkezési lappal kezdeményezheti. A jelentkezések benyújthatók elektronikusan (titkarsag.szeged@szbi.hu) vagy a papír alapú jelentkezési lap leadásával intézményünkben a Titkárságon (munkaidőben 8-16 óra között). A rendkívüli felvételi eljárás 2024. május 6-tól május 17. napjáig tart.

A jelentkezési lapon több tanulmányi terület is megjelölhető, ez esetben kérjük a jelentkezéseket rangsorolni.

A jelentkezési laphoz – amennyiben a tanuló iskolánkba nem nyújtott be korábban jelentkezést – csatolni kell a 7. évvégi, 8. félévi bizonyítványmásolatokat, valamint ha a diák rendelkezik valamilyen SNI ill. BTMN-s szakvéleménnyel.

A kérelemben indokolja, hogy miért kéri felvételét a választott ágazaton.

A rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatos döntésről levélben értesítjük.

A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt.

Dobroczki-Klatka Tünde
tagintézmény-vezető