Alapelvek

Az intézmény védelmi bizottságának tagjai
  • Hortobágyi Attila
  • Pető Katalin
  • Szalma Püspök Mária
A Védelmi Bizottság munkájának alapelvei

1. Amennyiben intézményünkben bántalmazás vagy visszaélés gyanúja merül fel, annak, akinek ilyen gyanú a tudomására jutott, az intézményvezetőhöz vagy az ilyen esetek kivizsgálására felállított védelmi bizottság (a továbbiakban: bizottság) valamely tagjához kell fordulnia. Ha a gyanú segítő, bizalmi beszélgetésben merül fel, azon kell lenni, hogy a sértett mielőbb szakszerű segítséget kérjen, és eljusson oda, hogy vagy maga jelezze, vagy hatalmazzon fel mást, hogy jelezze az esetet. Az intézményvezető és a bizottság minden bejelentésről kölcsönösen értesítik egymást.

2.Ha a gyanú nem minden kétséget kizáróan alaptalan, az intézményvezető vizsgálatot indít, amelyet a bizottság végez. A bizottság meghallgatja a sértettet és lehetőség szerint az ügy minden részletét felkutatja és megvizsgálja. A bizottság a sértettnek civil (büntetőjogi) jogsegélyt ad, továbbá pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel. Igény szerint a bizottság további szakértőket vonhat be (kommunikációs szakértő, gyermekpszichológus).
A vizsgálat megindításáról és eredményéről a bizottság tájékoztatja a terheltet. Indokolt esetben megfelelő azonnali óvintézkedések megtételét kezdeményezi az intézményben a visszaélés megszüntetése és a hasonló esetek megelőzése érdekében. A vizsgálat eredménye alapján a bizottság mérlegeli a feljelentési kötelezettség kérdését, és javaslatot tesz az intézményvezetőnek.

3.Az eljárás állásáról a sértettet a bizottság az ügymenetnek megfelelően tájékoztatja. Az eljárás során az eljárás minden résztvevője megismerheti a rá vonatkozó információkat, de más konkrét ügyről nem tájékoztat.

4.A bizottság – az ügy résztvevőinek a személyiségi jogait őrizve – más érintetteket is tájékoztathat (fenntartó, intézményi munkatársak, további érintettek).

5.A bizottság – a dokumentálás kötelezettsége miatt – a panaszról feljegyzést készít, melyet a bejelentő is és a bizottsági tagok is aláírnak. Az aláírás által válik hivatalossá a bejelentés. A feljegyzés nem tartalmazhat tiltó kötelezettségeket a bejelentő számára.

6.Az eljárás során a bizottság, vagy az erre felkért közreműködők, szakemberek igyekeznek a terheltet abba az irányba vezetni, hogy a terhelt teljes mértékben vállalja felelősségét. Amikor az elkövetővel a vádakat ismertetik, az az előírásoknak megfelelően úgy történjen, hogy a sértettek védelme maximálisan érvényesüljön.

7.Az elkövetővel folytatott beszélgetés után célszerű a pszichológus szakértőnek a pszichés státuszt rögzíteni. A bejelentő esetében a szavahihetőség vizsgálata az alaptalan vádaskodás megelőzését szolgálja.

8.Célszerű a bizottságba pszichológust/pszichiátert bevonni, a segítő beszélgetés érdekében, valamint a retraumatizáció elkerülése céljából. Lehetőség szerint a bizottság együttesen legyen jelen a meghallgatásnál, melynek helyét célszerű rugalmasan kezelni a sértett vagy sértettek érdekében