Összefüggő szakmai gyakorlat

Tudnivalók az összefüggő gyakorlatról a 2021-2022 tanévben

(dőlt betűs részek a szakképzési törvényből 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről)

Gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tudnivalók

A teljesítés időtartama: 2022. június 16. és augusztus 31. között összefüggően

28 §, 2) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.

CSAK és kizárólag a 11. évfolyamos tanulóknak van összefüggő szakmai gyakorlat!!!

Gyakorlatok óraszáma: 

11. évfolyam (2018-as kerettanterv szerint), 140 óra (4 hét, heti 5 nap, napi 7 óra), Turisztika ágazatban.

13. évfolyam (2020-as kerettanterv szerint)- Gyógypedagógiai munkatárs esti tagozat, 96 óra (2 hét, heti 5 nap, napi 7 óra)

Érintett osztályok: 11.A – turisztika, 13. PEDe- gyógypedagógiai munkatárs

A gyakorlatok teljesítésének dokumentálása: foglalkozási napló és jelenléti ív.

  • Foglalkozási naplót rendelkezésre bocsájtjuk, ezt naponta kell vezetni és aláíratni, mert egyben jelenléti ívként is szolgál.  A hiányzásokat és azok pótlását a második oldalon kell rögzíteni.
  • Haladási napló
  • Jelenléti ív

Turisztika szak:

Foglalkozási+haladási napló

Jelenléti ív

 

Gyógypedagógiai asszisztens

Foglalkozási+ haladási napló 

Jelenléti ív

 

A napló része a gyakorlat igazolására szolgáló táblázat, ezt a gyakorlat végén kell aláíratni és gyakorlati hely bélyegzőjével lebélyegeztetni.

A naplót kitöltve, leigazoltatva az első tanítási napon(2022.09.01.) az osztályfőnöknek kell leadni.

Hiányzás: Igazolt hiányzás 20% lehet, igazolást csatolni kell (orvosi igazolás). A 20% fölötti hiányzást pótolni kell!

Igazolatlan hiányzás maximum 5% lehet, de azt is pótolni kell.

 

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, évismétlésre kell utasítani.