Versenyre hív a Hebe

Spring in the English-Speaking Countries – angol nyelvi projektverseny

Idén tavasszal ismét elindul népszerű tavaszi projektversenyünk, melyben célunk, hogy a versenyzőket megismertessük Nagy Britannia, Kanada, Ausztrália és az Egyesült Államok tavaszi ünnepeivel, szokásaival, időjárásával és elmélyítsük szókincsüket a témakörökben.

Kreatív országismereti feladatokon keresztül bővítjük a diákok angolnyelv tudását és ismereteiket. A versenyt 5 nyelvi szinten indítjuk el.

A feladatlapok szókincsfejlesztő, ismeretterjesztő, írás készség fejlesztő valamint szövegértési feladatokat tartalmaznak. Az egyéni és projektfeladatok minden szinten nagyon kreatívak.

Részletek és jelentkezés: 

https://levelezoversenyek.hu/spring-in-the-english-speaking-countries-2024/


Frühling in den DACH-Ländern – német nyelvi projektverseny

Idén tavasszal ismét elindul népszerű tavaszi projektversenyünk, melyben célunk, hogy a versenyzőket megismertessük Németország, Svájc, Ausztria tavaszi ünnepeivel, szokásaival, időjárásával és elmélyítsük szókincsüket a témakörökben.

Kreatív országismereti feladatokon keresztül bővítjük a diákok németnyelv tudását és ismereteiket. A versenyt 5 nyelvi szinten indítjuk el.

A feladatlapok szókincsfejlesztő, ismeretterjesztő, írás készség fejlesztő valamint szövegértési feladatokat tartalmaznak. Az egyéni és projektfeladatok minden szinten nagyon kreatívak.

Részletek és jelentkezés:

https://levelezoversenyek.hu/fruhling-in-den-dach-landern-2024/