Felvételi eljárás

Felvételi tájékoztató
a 2024/2025-ös tanévre
Szent Benedek Technikum, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakképző Iskola
Szegedi Tagintézménye

Az iskola elérhetőségei, alapadatai:

OM-azonosító: 201410

Telephely kódja: 006

 

Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5
Telefon: 62/ 543-533
E-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu
Honlap: www.szbi.hu/szeged
Tagintézményvezető neve: Dobroczki-Klatka Tünde
Tagntézményvezető e-mail címe: klatka.tunde@szbi.hu
Pályaválasztási felelős neve: Hortobágyi Attila
Pályaválasztási felelős e-mail címe: hortobagyi.attila@szbi.hu
Nyílt napok időpontjai: 2023. október 11. szerda 8.00 – 11.30

2023. november 21. kedd 8.00 – 11.30

2023. december 14. csütörtök 8.00 – 11.30

Továbbtanulási tájékoztató alkalom szülőknek 2023. október 04. szerda 17.00

 

Tanulmányi területek:

Technikumi képzések (5 tanév, 9-13. évfolyam)

 

Kód Rövid név Tanulmányi terület leírása
0071 Informatika 5 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol

a tanulmányi területre

o  beszédfogyatékos

o  egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű

tanulók is jelentkezhetnek

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük

Informatika és távközlés ágazat

a megszerezhető szakképesítés: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus

kötelező hittanoktatás

 

Gimnáziumi képzés (4 tanév, 9-12. évfolyam)

 

Kód Rövid név Tanulmányi terület leírása
0075 Gimnázium 4 évfolyam;

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol;

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv: német;

a tanulmányi területre

beszédfogyatékos

egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű

tanulók is jelentkezhetnek

felvétel a tanulmányi eredmények alapján;

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük;

kötelező hittanoktatás.

A felvételi kérelmek elbírálásának rendje:

 

A jelentkezés módja és határideje Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2024.02.21-ig.

(A belügyminiszter 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete

a 2023/2024. tanév rendjéről-ben foglaltak szerint.)

Írásbeli felvételi vizsga Nincs

Tagintézményünkben a felvételi eljárásnak nem része a központi írásbeli felvételi dolgozatok megírása.

Szóbeli felvételi vizsga Nincs

(Iskolánkban a felvételi eljárásnak része egy 6-8 perces ismerkedő elbeszélgetés, ez azonban nem minősül szóbeli felvételi vizsgának. Részletes információk alább.)

A felvételi döntés alapja (I.):

Általános iskolai eredmények

A felévételi pontszámítás forrása:

Az általános iskolai jegyek, eredmények alapján számított pontok, az alábbi rendszer szerint:

A tanuló 5., 6., 7. év végi és 8. félévi jegyei a következő tantárgyakból:

·       matematika;

·       magyar nyelv és irodalom;

·       történelem;

·       idegen nyelv (angol);

·       informatika.

A tantárgyak jegyeit pontoknak számítva a megadott 5 tárgy 4 év végi/félévi jegyeiből összesen max. 100 pont szerezhető.

Amennyiben a tanuló fel van mentve valamelyik figyelembe vett tantárgy értékelése és minősítése alól úgy egy természettudományos tantárgy osztályzatát vesszük figyelembe (fizika, kémia, biológia, földrajz).

Ha az általános iskola helyi tantervében foglaltaknak megfelelően a magyar nyelv és irodalom tantárgyból két külön osztályzatot szerzett a tanuló, úgy a két érdemjegy átlagát vesszük számításba.

A felvételi döntés alapja (II.)

Szóbeli alkalmassági elbeszélgetés

Az általános iskolai tanulmányokból számított pontok mellett az iskolánkba jelentkező tanulókat egy 6-8 perces ismerkedő beszélgetésre várjuk.

Fontos, hogy ez nem szóbeli felvételi vizsga, vagyis nem tantárgyi tudást, ismereteket mér, hanem a tanuló megismerése, motivációjának, szakmai rátermettségének vizsgálata a célja, ill. annak eldöntése, hogy a jelentkező alapvetően nyitott-e az iskola által képviselt keresztény értékrend elfogadására.

(A tanulókat kérdezzük pl. a tanulási és életviteli szokásaikról, szabadidős elfoglaltságaikról, érdeklődési területükről.)

Minősítése: megfelelt / nem felelt meg.

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:

2024. március 4-5-6.

Az iskolánkba jelentkező tanulók általános iskoláját elektronikus úton értesítjük az elbeszélgetés konkrét időpontjáról, valamint intézményünk honlapján a www.szbi.hu/szeged oldalon is kihirdetésre kerülnek az időpontok.

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 2024. március 22.
Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolán keresztül (rangsorcsere) 2024. április 8-9-10.
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés módja és időpontja 2024. május 2-ig,

A jelentkező által megadott email címre ill. az általános iskolának elektronikus úton küldjük el az értesítést.

Beiratkozás 2024. június 27-én (Technikumi képzés) és

2024. június 28-én (Gimnáziumi képzés).

A képzés kezdete 2024. szeptember 1.
A tanulmányokat záró vizsga Gimnáziumi képzés esetén: érettségi vizsga a 12. évfolyam végén.

Technikumi képzés esetén: előrehozott érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyakból a 12. évfolyam végén; majd a 13. év végén érettségi vizsga élő idegen nyelv (angol) tantárgyból, valamint szakmai vizsga, amely a tanuló adott vizsgatárgyból letett emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. Az érettségi vizsgáról valamennyi érettségi vizsgatárgy és a szakmai vizsga sikeres letételét követően lehet érettségi bizonyítványt kiállítani.

Kollégiumi elhelyezés: Szegedi Evangélikus Kollégiumban ill. a
Szeged város kollégiumaiban