Felvételi eljárás

Felvételi tájékoztató
a 2023/2024-es tanévre

Szent Benedek Technikum, Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakképző Iskola
Szegedi Tagintézménye

 

Az iskola elérhetőségei, alapadatai:

OM-azonosító: 201410                Telephely kódja: 006       

Cím: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5
Telefon: 62/ 543-533
E-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu
Honlap: www.szbi.hu/szeged
Tagintézményvezető neve: Dobroczki-Klatka Tünde
Tagintézményvezető e-mail címe: klatka.tunde@szbi.hu
Pályaválasztási felelős neve: Hortobágyi Attila
Pályaválasztási felelős e-mail címe: hortobagyi.attila@szbi.hu
Nyílt napok időpontjai: 2022. október 18. kedd 8.00 – 12.45

2022. november 11. péntek 8.00 – 10.35

2022. december 7. szerda 8.00 – 12.45

Továbbtanulási tájékoztató alkalom szülőknek: 2022. október 26. szerda 16.30

Külföldről szeretnék jelentkezni: Információk

Tanulmányi területek:

Technikumi képzések (5 tanév, 9-13. évfolyam)

Kód Rövid név Tanulmányi terület leírása
0071 Informatika 5 évfolyam

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol

a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanulók is jelentkezhetnek

felvétel a tanulmányi eredmények alapján

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük

Informatika és távközlés ágazat

a megszerezhető szakképesítés: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus vagy Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus

kötelező hittanoktatás

 

Gimnáziumi képzés (4 tanév, 9-12. évfolyam)

Kód Rövid név Tanulmányi terület leírása
0075 Gimnázium 4 évfolyam;

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol;

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv: német;

a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanulók is jelentkezhetnek

felvétel a tanulmányi eredmények alapján;

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük;

kötelező hittanoktatás.

 

A felvételi kérelmek elbírálásának rendje:

A jelentkezés módja és határideje Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2023.02.22-ig.

(A belügyminiszternek a 2022/2023. tanév rendjéről kiadott 22/2022. (VII. 29.) rendelete 2. sz. mellékletében foglaltak szerint.)

Írásbeli felvételi vizsga Nincs

Tagintézményünkben a felvételi eljárásnak nem része a központi írásbeli felvételi dolgozatok megírása.

Szóbeli felvételi vizsga Nincs

(Iskolánkban a felvételi eljárásnak része egy 6-8 perces ismerkedő elbeszélgetés, ez azonban nem minősül szóbeli felvételi vizsgának. Részletes információk alább.)

A felvételi döntés alapja (I.):

Általános iskolai eredmények

A felévételi pontszámítás forrása:

Az általános iskolai jegyek, eredmények alapján számított pontok, az alábbi rendszer szerint:

A tanuló 5., 6., 7. év végi és 8. félévi jegyei a következő tantárgyakból:

·       matematika;

·       magyar nyelv és irodalom;

·       történelem;

·       idegen nyelv (angol);

·       informatika.

A tantárgyak jegyeit pontoknak számítva a megadott 5 tárgy 4 év végi/félévi jegyeiből összesen max. 100 pont szerezhető.

Amennyiben a tanuló fel van mentve valamelyik figyelembe vett tantárgy értékelése és minősítése alól úgy egy természettudományos tantárgy osztályzatát vesszük figyelembe (fizika, kémia, biológia, földrajz).

Ha az általános iskola helyi tantervében foglaltaknak megfelelően a magyar nyelv és irodalom tantárgyból két külön osztályzatot szerzett a tanuló, úgy a két érdemjegy átlagát vesszük számításba.

A felvételi döntés alapja (II.)

Szóbeli alkalmassági elbeszélgetés

Az általános iskolai tanulmányokból számított pontok mellett az iskolánkba jelentkező tanulókat egy 6-8 perces ismerkedő beszélgetésre várjuk.

 

Fontos, hogy ez nem szóbeli felvételi vizsga, vagyis nem tantárgyi tudást, ismereteket mér, hanem a tanuló megismerése, motivációjának, szakmai rátermettségének vizsgálata a célja, ill. annak eldöntése, hogy a jelentkező alapvetően nyitott-e az iskola által képviselt keresztény értékrend elfogadására.

(A tanulókat kérdezzük pl. a tanulási és életviteli szokásaikról, szabadidős elfoglaltságaikról, érdeklődési területükről.)

Minősítése: megfelelt / nem felelt meg.

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:

2023. március 8-9.

Az iskolánkba jelentkező tanulók általános iskoláját elektronikus úton értesítjük az elbeszélgetés konkrét időpontjáról, valamint intézményünk honlapján a www.szbi.hu/szeged oldalon is kihirdetésre kerülnek az időpontok.

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 2023. március 17.
Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolán keresztül (rangsorcsere) 2023. március 21-22.
A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés módja és időpontja 2023. április 28-ig,

A jelentkező által megadott email címre ill. az általános iskolának elektronikus úton küldjük el az értesítést.

Beiratkozás 2023. június 21-én (Technikumi képzés) és

2023. június 22-én (Gimnáziumi képzés).

A képzés kezdete 2023. szeptember 1.
A tanulmányokat záró vizsga Gimnáziumi képzés esetén: érettségi vizsga a 12. évfolyam végén.

Technikumi képzés esetén: előrehozott érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyakból a 12. évfolyam végén; majd a 13. év végén érettségi vizsga élő idegen nyelv (angol) tantárgyból, valamint szakmai vizsga, amely a tanuló adott vizsgatárgyból letett emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. Az érettségi vizsgáról valamennyi érettségi vizsgatárgy és a szakmai vizsga sikeres letételét követően lehet érettségi bizonyítványt kiállítani.

Kollégiumi elhelyezés: Szeged város kollégiumaiban ill. a Szegedi Evangélikus Kollégiumban