Felvételi eljárás

A jelentkezés módja és határideje Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2022.02.18-ig.

(Az emberi erőforrások miniszterének a a 2021/2022. tanév rendjéről kiadott 20/2021. (VI. 8.) rendelete 2. sz. mellékletében foglaltak szerint.)

Írásbeli felvételi vizsga Nincs

Tagintézményünkben a felvételi eljárásnak nem része a központi írásbeli felvételi dolgozatok megírása.

Szóbeli felvételi vizsga Nincs

(Iskolánkban a felvételi eljárásnak része egy 6-8 perces ismerkedő elbeszélgetés, ez azonban nem minősül szóbeli felvételi vizsgának. Részletes információk alább.)

Pályaalkalmasság (csak a Turizmus-vendéglátás ágazat esetében) Az ágazatra jelentkező tanulókat a szóbeli ismerkedő elbeszélgetés folyamán kérdezzük az ágazathoz kapcsolódó legalapvetőbb ismereteikről, motivációjukról.
A felvételi döntés alapja (I.):

Általános iskolai eredmények

A felévételi pontszámítás forrása:

Az általános iskolai jegyek, eredmények alapján számított pontok, az alábbi rendszer szerint:

A tanuló 5., 6., 7. év végi és 8. félévi jegyei a következő tantárgyakból:

  • matematika
  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem,
  •  idegen nyelv (angol),
  • valamint földrajz (turisztikai ágazatra) ill.
  •  informatika (informatika ágazatra ill. gimnáziumi képzésre való jelentkezés esetén)

A tantárgyak jegyeit pontoknak számítva a megadott 5 tárgy 4 év végi/félévi jegyeiből összesen max. 100 pont szerezhető.

A felvételi döntés alapja (II.)

Szóbeli alkalmassági elbeszélgetés

Az általános iskolai tanulmányokból számított pontok mellett az iskolánkba jelentkező tanulókat egy 6-8 perces ismerkedő beszélgetésre várjuk.

 

Fontos, hogy ez nem szóbeli felvételi vizsga, vagyis nem tantárgyi tudást, ismereteket mér, hanem a tanuló megismerése, motivációjának, szakmai rátermettségének vizsgálata a célja, ill. annak eldöntése, hogy a jelentkező alapvetően nyitott-e az iskola által képviselt keresztény értékrend elfogadására.

(A tanulókat kérdezzük pl. a tanulási és életviteli szokásaikról, szabadidős elfoglaltságaikról, érdeklődési területükről.)

Minősítése: megfelelt / nem felelt meg.

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:

2022. március 2-3.

Az iskolánkba jelentkező tanulók írásban, postai levélben kapnak értesítést az elbeszélgetés konkrét időpontjáról.

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 2022. március 16.
Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolán keresztül (rangsorcsere) 2022. március 21-22.
A felvételről való értesítés módja és időpontja 2022. április 29-ig,

A jelentkező által megadott címre küldött hagyományos postai levélben és emailben.

Beiratkozás 2022. június 23-án (Technikumi képzés) és

24-én (Gimnáziumi képzés).

A képzés kezdete 2022. szeptember 1.
A tanulmányokat záró vizsga Gimnáziumi képzés esetén: érettségi vizsga a 12. évfolyam végén.

Technikumi képzés esetén: előrehozott érettségi vizsga magyar, matematika és történelem tantárgyakból a 12. évfolyam végén; majd a 13. év végén érettségi vizsga élő idegen nyelv (angol) tantárgyból, valamint szakmai vizsga, amely emelt szintű tantárgyi érettséginek minősül.

Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban