Eset bejelentés

Ezen a felületen bejelentést tehet az Önt ért vagy az Ön által megtapasztalt szexuális jellegű visszaélésekről, melyek intézményünkön belül fordultak elő.
Nyomatékosítjuk azonban, hogy a jog szerint bűncselekménynek számító eseteket a rendőrségen kell bejelenteni.

Milyen eseteket lehet itt bejelenteni?

Mindazokat az Önt ért vagy az Ön tudomására jutott szexuális jellegű visszaéléseket, melyek intézményünkben fordultak elő.

Szexuális jellegű visszaélésnek számít:

  1. Valakinek erőszak vagy fenyegetés, illetve tekintéllyel való visszaélés által arra kényszerítése, hogy szexuális cselekményt1 hajtson végre vagy szenvedjen el.
  2. Szexuális cselekmény végrehajtása kiskorúval2 vagy kiszolgáltatott személlyel3.
  3. Gyermekpornográfiát tartalmazó anyag4 előállítása, felajánlása, forgalmazása vagy birtoklása, akár telekommunikációs és informatikai úton, csakúgy, mint kiskorú vagy kiszolgáltatott személy pornográf forgatásban való részvételre csábítása vagy rábírása.

 

1Szexuális cselekmény a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.

2Kiskorúnak számít az, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva annak számít.

3Kiszolgáltatott személy az a személy, aki beteg, fizikailag vagy pszichésen korlátozott, vagy személyes szabadságától meg van fosztva, ami által ténylegesen vagy alkalmilag, a felfogás vagy a cselekvés képességében, de legalábbis a sérelem elleni ellenállás képességében korlátozott.

4Gyermekpornográf anyag: bármely kiskorú személy ábrázolása, függetlenül az eszköztől, amelyet a kifejezett szexuális cselekmény során felhasználtak, legyen az valós vagy szimulált, vagy kiskorúak nemi szerveinek ábrázolása túlnyomórészt szexuális célból.

Hogyan tehetek bejelentést?

Az Önt ért vagy tudomására jutott szexuális jellegű visszaélésről bejelentést tehet:

1. Az online bejelentő űrlapon

Mivel az online bejelentés hivatalos bejelentésnek minősül, azt csak bizonyos adatai megadásával, illetve az Ön által sérelmesnek talált eset rövid leírásával teheti meg.

A bejelentés lehetőség szerint tartalmazzon minden szükséges részletet: a cselekmény helyét és idejét, a részt vevő vagy informált személyeket, valamint minden más körülményt, amelyek segíthetik a cselekedet pontos megítélésének biztosítását.

Online bejelentő űrlap

2. Levélben

A bejelentést az alábbi címre küldött levélben is megteheti:

Dobroczki-Klatka Tünde
tagintézmény-vezető
6721 Szeged, Osztrovszky utca 5.

Mi történik, ha bejelentést teszek?

Az Ön online bejelentését az iskolában működő Védelmi Bizottság fogadja, és kapcsolatot kezdeményez majd Önnel annak érdekében, hogy az Ön által bejelentett ügy részleteit személyes meghallgatás keretében megvizsgálja. A kapcsolatfelvételhez és a meghallgatáshoz szükséges az Ön személyes közreműködése.

Amennyiben a bejelentésben megfogalmazott vád megalapozottnak tűnik, előzetes intézményi vizsgálat, majd az eset jellegétől függően, további lépéseket tesz az intézmény. Az egyházi büntetőeljáráson kívül polgári büntetőeljárás is lehetséges, ha a cselekmény a világi jog szerint is büntetendő.

A Védelmi bizottság igény szerint civil jogi jogsegélyt, pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel a sértettnek.

Hol kérhetek további felvilágosítást?

Az eljárással kapcsolatos további kérdéseket a következő email-címen lehet feltenni:

klatka.tunde@szbi.hu