Étkezés

Étkezéssel kapcsolatos információk

Iskolánkban az étkezést a Suli-Host Kft. biztosítja. www.suli-host.hu

Minden étkezéssel kapcsolatos információ: Letöltés

Befizetés tervezett időpontja 2023-ban: Letöltés

Étkezési díjak 2023. január 1-től:

  • Teljes térítési díj: 710 Ft/nap
  • Kedvezményes térítési díj: 355 Ft/nap

kedvezményes térítési díjat az intézménynek azon diákok részére áll módjában biztosítani, akik a jogszabályban foglaltak szerint:

  • olyan családban élnek, ahol 3, vagy több gyermeket nevelnek (benyújtandó dokumentum: magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata)
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára (benyújtandó dokumentum: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító hatósági döntés másolata)
  • tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek számára (benyújtandó dokumentum: tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye).

A kedvezmény a jogosultság igazolásával vehető igénybe!

Kedvezményes étkezéshez kitöltendő igénylőlap innen tölthető le. Letöltés

A térítési díjakat kizárólag készpénzben van lehetőség befizetni az intézmény gazdasági irodájában. Az étkezés befizetésének időpontja minden hónapban külön erre kijelölt napokon történik.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a határidő be nem tartása esetén a gyermek csak a következő hónapban tud ebédet igényelni.

Betegség, vagy egyéb távollét miatt az étkezést lemondani a gazdasagi.szeged@szbi.hu e-mail címre küldött üzenettel van lehetőség, amely tartalmazza a gyermek nevét, illetve a hiányzás időtartamát. Kérjük, hogy hiányzást a lemondással érintett napot megelőző munkanap 9 óráig szíveskedjenek jelezni!


Letöltések:

Fenntartói határozat intézményi étkezés térítési díjáról 2023. január 1.