Érettségi vizsga

Érettségi vizsgatárgyak 2017-től
(témakörök és vizsgaleírások)

100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

A 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól hatályos követelményeknek megfelelő mintafeladatok és mintatételek a 2017. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai között, az adott vizsgatárgynál találhatók meg.


Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló – többször módosított – 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.
(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.
(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása – külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára – tartalmazza

  • a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,
  • b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,
  • c) több vizsgarész esetén – a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján – az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. § A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

1/B. § A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

3. § A 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.

Közismereti és szakmai érettségi vizsgatárgyak
(közép- és emelt szinten)

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Magyar nyelv és irodalom magyar_nyelv_es_irodalom_vk_2017 magyar_nyelv_es_irodalom_vl_2017
Matematika matematika_vk_2017 matematika_vl_2017
Történelem tortenelem_vk_2017 tortenelem_vl_2017
Angol nyelv elo_idegen_nyelv_vk_2017 elo_idegen_nyelv_vl_2017
Földrajz foldrajz_vk_2017 foldrajz_vl_2017
Informatika informatika_vk_2017 informatika_vl_2017
Turisztikai ismeretek turisztika_ism_vk_2017 turisztika_ism_vl_2017
Informatikai ismeretek informatika_ism_vk_2017 informatika_ism_vl_2017
Katolikus hittan katolikus_hittan_vk_2017 katolikus_hittan_vl_2017

Az érettségi vizsga nyilvánosságra hozandó anyagai

Irodalom Középszintű szóbeli témakörök
Magyar nyelvtan Középszintű szóbeli témakörök
Matematika Középszintű szóbeli témakörök (hamarosan)
Történelem Középszintű szóbeli témakörök
Angol nyelv Közép- és emelt szintű szóbeli témakörök
Földrajz Középszintű szóbeli témakörök
Informatika Középszintű szóbeli témakörök (hamarosan)
Turisztikai ismeretek Középszintű szóbeli témakörök (hamarosan)
Informatikai ismeretek Középszintű szóbeli témakörök (hamarosan)
Katolikus hittan Középszintű szóbeli témakörök (hamarosan)