Hétfőtől ismét jelenléti oktatás lesz a középiskolákban

233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet első mondata szerint “a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától rendes munkarendben működik“.
Hétfőtől ennek megfelelően várjuk a diákokat az iskolában.
Hétfőn (05.10.) osztályfőnöki órák lesznek minden osztályban, 8:00-11:30 között (1-4. óra). Utána haza lehet menni.
Keddtől péntekig (05.11-05.14.) ideiglenes órarend szerint tanítunk, kevesebb órával (délelőtt és délután is lesznek érettségik bizonyos termekben). Az ideiglenes órarend még készül.
Akik keddtől ebédet szeretnének, azok hétfőn reggel 8:55-ig jelezzék a titkárságon, hogy keddre már meg tudjuk nekik rendelni.
Mindannyiunk egészsége védelme érdekében roppant fontos a tanév eleje óta érvényben lévő iskolai járványügyi intézkedési tervben foglalt szabályok (különösen: orrot és szájat is takaró maszkviselés az épületben való tartózkodás teljes ideje alatt, az étkezések kivételével; lehetőség szerinti távolságtartás; rendszeres szellőztetés; kézfertőtlenítés; belépéskor testhőmérséklet mérés) szigorú és következetes betartása! Kérjük minden diákunk fegyelmezett hozzáállását!
Fontos szabály továbbá, hogy aki a koronavírus tüneteit mutatja vagy fertőzött személlyel egy háztartásban él, az nem léphet be az iskola területére mindaddig, amíg orvosi igazolást nem hoz arról, hogy „egészséges, közösségbe mehet” (tehát nem csak a mulasztását kell igazolni!), vagy az egészségügyi karantén alól az azt elrendelő háziorvos, hatósági házi karantén alól pedig az azt elrendelő népegészségügyi hatóság határozata fel nem menti!
Ha a tanuló az iskolában lesz rosszul, ott mutat tipikus tüneteket, vagy a testhőmérséklete az előírt értéket meghaladja, akkor értesítjük a szülőt, akit kérünk, hogy a többiek egészsége érdekében haladéktalanul vigye haza a gyermekét, majd sürgősen konzultáljon a gyermek háziorvosával.
Jelenléti oktatás esetén az alábbiak szerint továbbra is otthon tartható a tanuló, ha a szülő a gyermekét és/vagy a családját félti a járványtól.
Többcélú szakképző intézményként a jelenleg iskolánkra is érvényes szakképzési törvény és annak végrehajtási rendelete, illetve ehhez kapcsolódva iskolánk házirendje lehetőséget biztosít arra, hogy indokolt esetben a szülő előzetes írásbeli kérésére az igazgató engedélyezze a tanuló mulasztását. (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. § (1) a) pontja szerint: A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló – kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra. Ezzel összefüggésben iskolánk házirendjének 5. f) és g) pontjai kimondják, hogy a három napot meghaladó előre látható hiányzáshoz az igazgató előzetes engedélye szükséges. Ilyenkor a mulasztás akkor minősül igazoltnak, ha a szülő írásban előre bejelenti a távolmaradási kérését és az iskola vezetése azt engedélyezte.) A tanuló hiányzása igazolt mulasztásként bekerül a naplóba (tehát a hiányzásai gyarapodnak, de igazoltan).
Tehát azt kérjük, hogy a Kréta naplón keresztül küldjenek egy üzenetet, hogy Gyermeküket és családjukat a világjárványtól féltve X. Y. nevű, … osztályba járó tanuló mulasztását 2021. május 10-től …-ig az igazgató engedélyezze.
A távollét idején már jelenléti oktatás lesz az iskolában, tehát a tanárok nem fogják tudni ezzel párhuzamosan online is megtartani az óráikat. A tananyag pótlása ez esetben a tanuló kötelessége, olyan módon, ahogy pl. betegség esetén is tette korábban. Ha a tanuló mulasztása meghaladja a jogszabályban előírt mértéket és emiatt tanév végén nem lesz elegendő érdemjegye, akkor a nevelőtestület osztályozó vizsgára utasíthatja.