Bemutatkozás

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásában működő Szent Benedek Gimnázium és Technikum az ezer éves pannonhalmi bencés oktatási hagyományokra épít. Számunkra fontos az egész ember – aki test, lélek és szellem egysége – megszólítása és nevelése.

Célunk, hogy tanulóinkat eredményesen készítsük fel a sikeres érettségire és továbbtanulásra, illetve szakmai vizsgára, emellett kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is mobilizálható tudással rendelkező, a piacgazdaságban talpon maradni képes embereket képezzünk, akik tisztában vannak saját értékeikkel, tisztelik a hagyományokat és biztos szellemi alapokon állva hasznos tagjai a magyar társadalomnak.

Iskolánk keresztény, katolikus iskola. Jelentkezéskor nem feltétel a vallásos háttér, de elvárjuk a belső nyitottságot a hozzánk érkező diáktól, aki szabadon dönt arról, hogyan fog viszonyulni az evangélium örömhíréhez. Arra törekszünk, hogy aki bejön hozzánk, kapjon többet emberségben, tudásban, hitben, így valósítva meg iskolánkban is a bencések jelmondatát, amely a boldog emberi élet, s az abban való állandó munkálkodás és kiteljesedés vágyát fogalmazza meg: Pax et Gaudium – Béke és Öröm.

A Corvin negyedben található patinás iskolaépületében gimnázium (és kifutó rendszerben, már csak egy osztállyal technikum) működik.

Folyamatban van egy olyan iskolaközpont kialakítása, ami egyszerre otthon, szellemi és lelki centrum, alkotó- és tudásbázis, szakmai műhely, amely egyaránt alkalmas a korszerű ismeretanyagok színvonalas átadására és a nevelésre, a tehetségek kibontakoztatására, a szabadidő hasznos eltöltésére, az oktatáshoz szorosan kötődő egyéb feladatok ellátására. Az iskola legyen eszköz a fenti célok megvalósításához, ne csupán egy hely.

Halmi Gábor ig.