Felvételi információk

Felvételt nyert tanulók 2023 – megtekinthető ITT

 

Ideiglenes felvételi jegyzék 2023megtekinthető ITT

 

Felvételi beszélgetések beosztása 2023megtekinthető ITT

 

FELVÉTELI KIADVÁNYUNK megtekinthető ITT     –     HIVATALOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓNK letölthető ITT

Elérhető Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon is!

 

MEGHIRDETETT OSZTÁLYOK (tanulmányi területek) a 2023/2024. tanévre

Szent Benedek Gimnázium és Technikum – OM azonosító: 203492

0001 – általános GIMNÁZIUM

 • 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv
 • emelt óraszám: első idegen nyelvből, matematikából, választott természettudományos tantárgyból
 • első idegen nyelv: angol vagy német (amit az általános iskolában tanul)
 • második idegen nyelv: kezdő német vagy francia (angol nyelv mellett) / kezdő angol (német nyelv mellett)
 • felvétel: a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
 • megjegyzés: kötelező hittanoktatás; SNI ellátás kizárólag diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia esetén
0002 – humán GIMNÁZIUM

 • 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv
 • emelt óraszám: első idegen nyelvből, történelemből, mozgóképkultúra és médiaismeretből
 • első idegen nyelv: angol vagy német (amit az általános iskolában tanul)
 • második idegen nyelv: kezdő német vagy francia (angol nyelv mellett) / kezdő angol (német nyelv mellett)
 • felvétel: a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük
 • megjegyzés: kötelező hittanoktatás; SNI ellátás kizárólag diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia esetén

 

NYÍLT NAPOK

2022. október 11. (k) – 2022. október 27. (cs) – 2022. november 16. (sz) – ÚJ: 2022. november 30. (sz)

DIÁKOKNAK tanítási időben, 8:30 (Tájékoztató / Nyílt órák / “Fedezd fel a sulit!” játékos feladatok a leendő kilencedikeseknek, tanulóink vezetésével) – tanulók IDE KATTINTVA tudnak regisztrálni a nyílt napokra!

SZÜLŐKNEK munka után, 17:00 – szülők IDE KATTINTVA tudnak regisztrálni a nyílt napokra!

 

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Központi írásbeli felvételi (jan. 21.) → magyar nyelv és matematika pontszámok fele. (Max. 50 pont)

Általános iskolai tanulmányi eredmények → 7. évfolyam tanév végi + 8. évfolyam félévi osztályzatokból számítjuk; magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak figyelembe vételével. (Max. 40 pont)

Felvételi beszélgetés (márc. 6-10.) → célja többek között a rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend elfogadására, illetve kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről. (Nem pontozzuk!)

Az értékelés egy része alóli mentesülés esetén a pontszámokat arányosítjuk (szakértői határozat szükséges).

Gyenge tanulmányi eredmény vagy írásbeli teljesítmény esetén a jelentkezőt nem hívjuk be a beszélgetésre!

Pontszám egyezés esetén a következők kiemelt figyelembe vételével rangsorolunk:
elbeszélgetés tapasztalatai – írásbeli pontszám – hátrányos helyzet – család bencés kötődése – kerületi lakos.

 

FONTOS DÁTUMOK

Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára (középfokú beiskolázás központi, egységes, írásbeli vizsgája a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára) az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon

 • 2022. december 2-ig (péntek) iskolánk titkárságán – Jelentkezési lap letölthető ITT
  (Btmn, sni tanulók speciális vizsgakörülményeire vonatkozó szülői kérelem nyomtatványa letölthető ITT)

Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvi és matematika kompetenciákat mérő központi feladatlapok)

 • 2023. január 21. (szombat) 10 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell)

Központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése

 • 2023. január 26. (csütörtök) 8:00-16:00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik a 22-ei vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni

 • 2023. január 31. (kedd) 14 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell, és a pótló vizsga előtt az előző vizsgaidőpontban történt hiányzás hivatalos igazolását is be kell nyújtani!)

Értesítés az írásbeli felvételi eredményről

 • 2023. február 10. (péntek)

Jelentkezési lapok benyújtása a középiskolákba és a Felvételi Központba
az ÁLTALÁNOS ISKOLÁN KERESZTÜL

 • 2023. február 22-ig (szerda)

Felvételi beszélgetés az általános felvételi eljárás keretében – a honlapon aktuálisan közzétett beosztás szerint

 • 2023. március 6-10. (hétfő-péntek) (a beosztást frissítjük a beérkező jelentkezések szerint)

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

 • 2023. március 17. (péntek)

Tanulói adatlapok (felvételi sorrend, új kódok) módosításának lehetősége az általános iskolán keresztül

 • 2023. március 21-22. (kedd-szerda)

Felvételről vagy elutasításról szóló végső döntés megküldése levélben / e-mailben a jelentkezőknek és az általános iskolájuknak is

 • 2023. április 28. (péntek)

Felvételt nyert tanulók beiratkozása

 • 2023. június 22. (csütörtök)

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRÓL

Időpont, helyszín

A Szent Benedek Gimnázium 2023. január 21-én, szombaton 9:30-tól várja a központi írásbeli vizsgát író diákokat. (Legkésőbb 9:45-ig érkezzenek meg a 1083 Budapest, Práter u. 11. cím alatti iskolaépületbe.)

Magyar nyelvből 10:00-kor, matematikából 11:00-kor kezdődik az írásbeli vizsga, majd a kezdéstől számított 45 perc elteltével a feladatlapokat a felügyelő tanárok beszedik. (Természetesen a kedvezményre jogosultak (SNI, BTMN) a határozatba foglalt idővel tovább dolgozhatnak.)

Kérjük, hogy a felvételizők a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

Amennyiben valaki a központi írásbeli vizsgáról alapos indokkal, igazoltan marad távol, 2023. január 31-én, kedden 14:00-kor pótló írásbeli vizsgát tehet. Ezt kizárólag azok a diákok írhatják meg, akik a szombati írásbelin alapos ok (betegség, baleset, hatósági intézkedés) miatt nem tudtak részt venni. Ilyen esetben kérjük, hogy a szülő legkésőbb az eredeti (szombati) vizsga reggelén értesítse a középiskolát, majd a pótló (jan. 31.) napot megelőzően – eredeti orvosi vagy hatósági igazolással – igazolja vizsgázó gyermeke távollétét, és írásban kérje a pótló vizsga megszervezését.

Segédeszközök

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. (Kivéve az ilyen kedvezményre jogosultak (BTMN, SNI), a határozatban foglaltak szerint.) A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (tollal) kell elkészíteni.

Vizsga időigénye, feladatlapok tartalma

A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett állami bizottságok készítik el, az ország valamennyi felvételiző diákjának teljesen egységesen. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, nem lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. (Természetesen a kedvezményre jogosultak (SNI, BTMN) a határozatba foglalt idővel tovább dolgozhatnak.)

Feladatlapok értékelése

Tekintve, hogy a tanulónak a központi írásbeli vizsgán szerzett pontszámait valamennyi vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, rendkívül fontos a feladatlapok egységes értékelhetősége és értékelése. Az egységes értékelhetőséget a feladatlapok összeállítóinak, az értékelés egységességét a középiskoláknak kell biztosítaniuk. Az értékelés tehát csak és kizárólag a központilag kiadott, hivatalos javítási-értékelési útmutatók szerint történhet. Az egyes középiskolák felvételi eljárásán belül azonban a központi írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet. A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje.

Kiértékelt feladatlapok megtekintése

Az iskolánkban teljesített központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2023. január 26-án, csütörtökön 8:00-16:00 között, a Szent Benedek Gimnázium (1083 Budapest, Práter u. 11.) kijelölt helyiségében, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. mobiltelefon, fénymásoló) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

Észrevétel lehetősége

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A fentiekről a vizsgázókat a központi írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szervező iskolának tájékoztatnia kell.

Eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2023. február 10-ig. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg.

A tanuló ezen vizsgaeredmények ismeretében, az általános iskolán keresztül(!) nyújtja be – az általa és mindkét szülője által aláírt – jelentkezési lapjait és tanulói adatlapját, és így vesz részt az általános felvételi eljárásban. (Az általános iskola a felvételi lapokat a KIFIR rendszerben állítja elő, majd továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.) A felvételi lapokat az általános iskolának legkésőbb 2023. február 22-ig kell továbbítaniuk.

A középiskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. (Csatolni kell, ha az adott középiskola a felvételi pontok kiszámításánál a központi írásbelin szerzett pontokat is figyelembe veszi.) Ebben az esetben az Értékelő lap másolatban csatolható, az azt kiállító iskola általi hitelesítése azonban nem lehet kötelező. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad! (Azaz az általános iskola a tanulónál maradó eredeti értékelő lapról annyi másolatot készít, amennyi jelentkezési lapot a felvételiző által megjelölt középiskoláknak megküld.)

A felvételt hirdető középfokú iskola a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 2023. április 28-ig megküldi a jelentkezőnek és az általános iskolának.

 

Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára letölthető ITT

Különleges bánásmódot igénylő (btmn, sni) tanulók speciális vizsgakörülményeire (hosszabb felkészülési idő, számológép használata, mentesítés az értékelési rendszer egy része alól…) vonatkozó szülői kérelem nyomtatványa letölthető ITT

 

HIVATALOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓNK letölthető ITT

 

Felvételt nyert tanulók 2023 – közzététel: 2023.04.28-ig

Ideiglenes felvételi jegyzék 2023 – közzététel: 2023.03.17-ig

Felvételi beszélgetések beosztása 2023 – közzététel: 2023.02.27. után (a beérkező jelentkezési lapok és az Oktatási Hivatal által megosztott adatok feldolgozásának függvényében, folyamatosan frissítve)