Érettségi vizsga változásai a vészhelyzet miatt 2021

Megjelent a Magyar Közlönyben a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.
.
Ennek értelmében az alábbi változások érintik az iskolánkban érettségire jelentkezett vizsgázókat:
.
Az érettségi vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – néhány kivételtől eltekintve – nem kerülnek megszervezésre, tehát csak írásbeli vizsgák lesznek.

Így a vizsga eredménye is kizárólag az írásbelin elért eredmény alapján lesz megállapítva.

Ez a középszintű és az emelt szintű vizsgákra egyaránt vonatkozik!

Kivéve, ha a középszintű vizsga írásbeli eredménye eléri a 12%-ot, de nem éri el a 25%-ot, mert ez esetben a vizsgázó szóbeli vizsgát tehet. (Ekkor a pontszámítás a szokott módon történik.)

Kivéve azokat a vizsgatárgyakat, ahol középszinten csak szóbeli vizsgarész van.

Kivéve, ha a vizsgázó – szakértői véleményre alapozott igazgatói határozat alapján – mentesül az írásbeli és/vagy gyakorlati vizsgarész alól, és helyette szóbeli vizsgát tehet.

Kivéve a testnevelés vizsgát, ahol a szóbeli és a gyakorlati vizsgát is meg kell szervezni, de a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani. (A vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik, így a gyakorlati vizsgarész eredményét a többi gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján kell százalékos formában megállapítani. Mivel középszinten az úszás vagy küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ennek elhagyásával a maximálisan szerezhető gyakorlati pontszám 90 pont. Emelt szinten az úszás gyakorlatainak bemutatásával 10 pont, a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ezek elhagyásával a maximálisan szerezhető gyakorlati pontszám 80 pont.)

Kivéve a vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsgát, ahol a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, a gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, akkor a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kel tekinteni és a vizsgajelentkezését törölni kell.

(A törölt vizsgát a vizsgázó későbbi vizsgaidőszakban, új jelentkezést követően pótolhatja.)

.
A vizsgák előtt, alatt és után a távolságtartás szabályait és más vészhelyzeti szabályokat maradéktalanul be kell tartani!

Egy helyiségben maximum 10 fő vizsgázhat, egymástól megfelelő távolságot tartva. A vizsgahelyiségeket, közlekedő tereket, mellékhelyiségeket a vizsgák előtt és után fertőtleníteni kell.

Kérjük a vizsgázókat, hogy maguk, társaik és az iskola dolgozóinak védelme érdekében viseljenek maszkot, használjanak alkoholos kézfertőtlenítőt, és a saját, otthonról hozott, megengedett segédeszközeiket használják!
.
Az írásbeli vizsgák rendje

2021. május 3.  (h) – 9:00 – magyar nyelv és irodalom (közép- és emelt szinten is)

2021. május 3.  (h) – 9:00 – magyar mint idegen nyelv (középszinten)

2021. május 4.  (k) – 9:00 – matematika (közép- és emelt szinten is)

2021. május 5. (sz) – 9:00 – történelem (közép- és emelt szinten is)

2021. május 6. (cs) – 9:00 – angol nyelv (közép- és emelt szinten is)

2021. május 7.  (p) – 9:00 – német nyelv (közép- és emelt szinten is)

2021. május 11. (k) – 8:00 – kémia (közép- és emelt szinten is)

2021. május 11. (k) –14:00 – földrajz (közép- és emelt szinten is)

2021. május 13. (cs) – 8:00 – biológia (közép- és emelt szinten is)

2021. május 14.  (p) – 8:00 – informatika (középszinten)

2021. május 17.  (h) – 8:00 – informatika (emelt szinten)

2021. május 18. (k) – 14:00 – vizuális kultúra (közép- és emelt szinten is)

A vizsgázóknak a vizsga helyszínén az itt jelzett időpontnál 30 perccel korábban meg kell jelenniük!

Az emelt szintű vizsgák helyszínéről a Hivatal későbbiekben ad pontos tájékoztatást!
.
Fontos határidők

Kijavított és értékelt vizsgadolgozatok megtekintése: 2021. május 31. és június 1. (h-k) – külön beosztás szerint

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó esetleges észrevétel benyújtásának jogvesztő határideje: 2021. június 2. (sz) 16:00

Esetleges emelt szintű szóbeli/gyakorlati (pl. testnevelés) vizsgák: 2021. június 3-10. (cs-cs) – szükség szerint

Esetleges középszintű szóbeli/gyakorlati (pl. testnevelés) vizsgák: 12.a vizsgabizottság 2021. június 21-23. (h-sz) – 12.E vizsgabizottság 2021. június 23-25. (sz-p) – szükség szerint

Érettségi vizsga zárása, eredményhirdetés: 12.a vizsgabizottság 2021. június 21-23. (h-sz) – 12.E vizsgabizottság 2021. június 23-25. (sz-p) – érettségi vizsgaelnökökkel később pontosított időpontban