Pályaorientációs projekthét (2022. május 30 – június 2.)

2022. május 30 – június 2. (hétfő – csütörtök) pályaorientációs napokat tartunk iskolánkban a Miénk a Pálya Alapítvány segítségével.

A második félév önismereti és pályaorientációs, továbbtanulási csoportfoglalkozásainak lezárásaként, az eddig beérkezett és összegzett igényeknek megfelelő témákban, illetve területekről, egyetemekről, szakmákból érkező szakemberek tartanak előadásokat, foglalkozásokat a 10-11. évfolyamos diákok számára minden délelőtt 8:00-11:30 között.

Az egyes napok részletes kínálata mindig a folyosókon kihelyezett plakátokon lesz olvasható. Ezekből szabadon választva minden 10-11. évfolyamos tanulónknak minden délelőtt két, egymást követő előadáson, foglalkozáson kell részt vennie. (Tanítási napok, tehát a délelőtti hiányzásokat is igazolandó mulasztásnak számítanak.)

Menzásoknak ebéd a szokott időben. 5-7. órák órarend szerint meg lesznek tartva + szerda kivételével a sportkörök is!

9. évfolyamos tanulóink a következő években, az érettségihez közeledve, fokozatosan fognak tudni bekapcsolódni a programba. Most viszont nekik mindegyik nap minden órájuk megtartásra kerül!