Szent Benedek Iskoláért Alapítvány

Köszönettel fogadjuk az iskolát támogató adományokat!

A budapesti Szent Benedek Gimnázium és Technikum alapítványi alszámlájának száma: 10700031-67006890-51300009

Budapesti iskolánk fejlesztésére, segítésére szánt adományaikat kérjük közvetlenül a budapesti iskola fent feltüntetett alszámlájára szíveskedjenek befizetni!

A közleménybe kérjük csak annyit írjanak: “Adomány”

 

Adó 1%-okat viszont az alábbi fő számlaszámra utalja a NAV.

Fontos! A szülők akkor is rendelkezni tudnak adójuk 1%-áról, ha a családi adóvisszatérítés után nem marad levont adójuk! Tehát az adónyilatkozatban megjelölt szervezetek a családi adóvisszatérítéstől függetlenül megkapják az államtól a felajánlott 1%-ot!
(2021. évi CXXX. törvény 33. § “A magánszemély az Szja tv. 45. §-a szerinti rendelkezési jogosultságát a 31. § (1) bekezdése szerint őt megillető kedvezmény figyelembevétele nélkül megállapított összeg tekintetében gyakorolhatja. A 31. § (1) bekezdése szerinti kedvezmény után a rendelkezési jogosultság mértékével megállapított összeg költségvetési támogatásként illeti meg a kedvezményezettet.”)

Szent Benedek Iskoláért Alapítvány

 • Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
 • Alapítója: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (9090 Pannonhalma, Vár 1.)
 • Adószáma: 18287376-1-08
 • Bankszámla száma: 10700031-67006890-51100005
 • Kuratórium elnöke és képviselője: Hardi Gábor Titusz
 • Kuratórium tagjai: Szücs Katalin, Zsoldosné Pongrácz Petra

Az Alapítvány céljai, feladatai:

 • a Pannonhalmi Főapátság által fenntartott nevelési-oktatási intézmények támogatása
 • oktatás színvonalának emeléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése és karbantartása
 • tanulók részére tanulmányi utak lehetővé tétele, kiváló eredményt elérő iskolai tanulók jutalmazása
 • jó magatartású és szociális szempontból rászoruló tanulók támogatása
 • iskolai könyvtár fejlesztése
 • általában mindazon tevékenységek, amelyek a Pannonhalmi Főapátság által fenntartott nevelési-oktatási intézmények erkölcsi, etikai színvonalának emelését szolgálják
 • a roma kisebbség felzárkóztatása, roma származású diákok felkarolása, felzárkóztatása, társadalomba való integrációjának elősegítése
 • esélyegyenlőség a hátrányos helyzetű tanulók számára
 • közművelődési és kulturális tevékenység
 • az ifjúság egészségügyi ellátásának javítása, az egészséges életmód előmozdítása, egészségmegőrzés, betegség-megelőzés,
 • diákok és tovább tanuló volt diákok szakmai fejlődésének, pályaválasztásának, továbbtanulásának elősegítése és támogatása ösztöndíjak létesítésével, pályázatok kiírásával
 • a sport, az iskolai sportélet és sporttevékenység támogatása, fejlesztése