Munkatársak

Vezetőség
Halmi Gábor igazgató
Kabók Júlia igazgatóhelyettes
Mészáros-Juhász Réka igazgatóhelyettes
Bocsányiné Bánkuti Regina munkaközösség-vezető (humán)
Leányvári Éva M. Zsófia munkaközösség-vezető (osztályfőnöki)
Zsámba Lajos munkaközösség-vezető (reál és szakmai)

Pedagógusok

Bérczesné Takács Angéla testnevelés
Bocsányiné Bánkuti Regina magyar nyelv és irodalom, humán m.k.v.
Dobos Mónika magyar nyelv és irodalom, hittan, mozgóképkultúra és médiaismeret
Domokos Klára matematika
Dr. Farkasfalvy Judit digitális kultúra / informatika
Füsy Ágnes angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, 10.b
Gazsóné Mlinárik Eszter német nyelv, 9.a
Geist József testnevelés
Gödölléné Heim Anna hittan
Halmi Gábor földrajz, ig.
Halmi Krisztina ének-zene, művészetek
Hornyák Gábor kémia
Ihász Dóra történelem, földrajz, 11.a
Jakab Henrietta német nyelv, 11.b
Kabók Júlia történelem, ig.h.
Kovács Zoltán történelem
Kuczik Rita digitális kultúra
Leányvári Éva M. Zsófia biológia, hittan, földrajz, 12.c, o.f. m.k.v.
Merchinsonné Várallyay Ildikó angol nyelv, 10.c
Mészáros-Juhász Réka termékismeret, technika és életvitel, 11.c, ig.h.
Mezővári Adrienn gyógypedagógus, SNI ellátás
Nagyné Molnár Ildikó hittan, francia nyelv, 9.b
Nyárády Rita magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, 12.a és 12.b, könyvtáros
Orbán Réka Katalin történelem
Oroszné Bóra Enikő francia nyelv, magyar nyelv és irodalom
Perlakiné Cserni Mónika matematika, kémia, digitális kultúra
Pintér Géza fizika
Polák György angol nyelv, szakmai angol nyelv
Rubesch Gábor informatika
Szamos Hajnalka magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Szilágyi Beatrix német nyelv
Tirczka Borbála angol nyelv, 10.a
Dr. Töltésiné Hegyi Zsuzsanna digitális kultúra / informatika
Varga Beatrix matematika
Varga Katalin vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, művészetek
Végh Barbara kémia
Zsámba Lajos közgazdaságtan, kereskedelem, m.k.v.
Titkárság
Samu Marianna iskolatitkár
Kiss Dezső Sándorné gazdasági ügyintéző

Technikai dolgozók

Ferenczy Márk rendszergazda
László István portás
Márton Györgyné takarító

Iskolaegészségügy (Szent Kozma Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat)

Dr. Kónyi Olga iskolaegészségügyi orvos
Siposné Nabilek Ágnes iskolai védőnő

Egészségüggyel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fordulhatnak a védőnőhöz: nabilek.agnes.jek[kukac]gmail.com

Iskolai szociális segítő (Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ)

Graur Anetta graur.anetta[kukac]jszszgyk.hu