Tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétlés

Tanév Induló
tanulólétszám
Tanítási év közben Tanév végén
évfolyamot ismételt
érkezett távozott
2021/2022. 290 fő 8 fő 10 fő 5 fő
2022/2023. 308 fő 6 fő   9 fő 5 fő