Tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétlés

Tanév Október 1-jei
tanulólétszám
Tanítási év közben Tanév végén
évfolyamot ismételt
érkezett távozott
2021/2022. 287 fő 8 fő 10 fő 4 fő