Fogadó óra

Március 6-án, kedden, 17:00-19:00 között fogadóórát tartunk, melyre ezúton is szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket! Az esetleges torlódások elkerülése érdekében kérjük, hogy gyermekeik közreműködésével kedd délig iratkozzanak fel a meglátogatni kívánt tanárokhoz, a folyosón kihelyezett fogadóóra lapokra.

Tovább »

Felvételi beszélgetés

Az alábbi beosztás szerint hívjuk és várjuk a jelentkezőket a középfokú beiskolázás felvételi eljárása kapcsán szervezett alkalmassági beszélgetésre. Kérjük, a jelentkezők a megadott időpont előtt 10 perccel érkezzenek meg, alkalomhoz illő öltözetben. Hozzák magukkal a személyi igazolványukat vagy a diákigazolványukat, valamint az ellenőrző könyvüket vagy az elektronikus napló kinyomtatott lapját, és a kedvenc tantárgyuk füzetét. Ekkor tudják bemutatni a plébánosi, lelkészi, […]

Tovább »

Hortobágyi T. Cirill az új pannonhalmi főapát

Örömmel tudatjuk, hogy Ferenc pápa elfogadva a főmonostori konvent választásának eredményét, 2018. február 16-án Hortobágyi T. Cirill atyát pannonhalmi főapáttá, illetve a Pannonhalmi Területi Apátság ordináriusává nevezte ki. Részletek: https://bences.hu/cikk/foapatvalasztas.html A Pannonhalmi Főapátság közleménye a főapát kinevezéséről Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát életrajza

Tovább »

Hamvazószerda

Tanulóink és dolgozóink 2018. február 14-én tanítás előtt 7:45-kor igeliturgián vesznek részt az iskola imatermében. A tanulóknak ezen a napon kivételesen 7:30-ra kell iskolába jönniük. Az igeliturgiát követően rendes tanítási nap lesz. Hamvazószerda a húsvétot megelőző nagyböjt kezdő napja (húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap, vagyis a vasárnapokat nem számítjuk a böjti időbe). Szigorú böjti nap: e napon 18 éves kortól […]

Tovább »

Szülői értekezletek

A félévi szülői értekezletek időpontjai a következők 9.a oszt.: 2018. febr. 13. (k) 17:00 – 115. terem 10.a oszt.: 2018. febr. 13. (k) 17:00 – 120. terem 11.a oszt.: 2018. febr. 13. (k) 17:00 – 119. terem 12.a oszt.: 2018. febr. 15. (cs) 17:00 – 114. terem A kedves szülők megjelenésére feltétlenül számítunk!

Tovább »

Farsang

Farsang utolsó péntekén (2018.02.09.) 12-15 óra között a DÖK szervezésében farsangi próbatételekre és mulatságra kerül sor iskolánkban. Az első négy tanórát órarend szerint megtartjuk. Farsang: az esztendő vízkereszttől (jan. 6.) hamvazószerdáig terjedő, változó hosszúságú része, mely a középkor óta zajos mulatságok, lakodalmak, vidám bálok időszaka. Utolsó vasárnapját nevezik farsangvasárnapnak, utolsó napja pedig húshagyókedd (másnap, hamvazószerdán kezdődik a nagyböjt, amely időszak […]

Tovább »

In memoriam – Faber Miklós

Gyászmisét követően helyezték örök nyugalomra Faber Miklós, a Bencés Diákszövetség örökös tiszteletbeli elnöke hamvait. Nekrológ: http://bdsz.hu/nekrolog-faber-miklos-orokos-tiszteletbeli-bdsz-elnokrol/ Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei!

Tovább »
1 22 23 24 25 26 33