Történelem – 9.c

 9.c osztály – TÖRTÉNELEM:

 1. Közel-Kelet civilizációi – (Mezopotámia, Babilónia, Egyiptom)
 2. Az athéni államszervezet kialakulása és működése a demokrácia virágkorában
 3. A római köztársaság működése, Caesar és Augustus
 4. Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei – görög, római építészet
 5. Politeizmus és monoteizmus jellemzői
 6. Kereszténység (kialakulásától az államvallássá válásig)
 7. Az iszlám vallás; az arab hódítás és feltartóztatása Európában
 8. Népvándorlás és a Nyugatrómai Birodalom bukása
 9. Középkori egyház (hierarchia, egyházszakadás, invesztitúra, szerezetesség, a nyugati és keleti kereszténység fő jellemzői)
 10. Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai; mezőgazdasági technikák
 11. Középkori város, céhek
 12. Román, gótikus és reneszánsz építészet
 13. Honfoglalás és kalandozások kora
 14. Géza és Szent István államszervező tevékenysége, földbirtokrendszer és vármegyerendszer
 15. A magyar állam megszilárdulása (Szent László és Könyves Kálmán törvényei)
 16. András és az Aranybulla
 17. Béla és a tatárjárás
 18. A királyi hatalom újbóli megszilárdítása – Károly Róbert idején
 19. Törökellenes harcok – Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János alatt
 20. Hunyadi Mátyás központosított királyi hatalma