Történelem – 9.a

9.a osztály – TÖRTÉNELEM:

Civilizáció és államszervezet az ókorban

 • Közel-Kelet civilizációi – (Mezopotámia, Babilónia, Egyiptom)
 • Az athéni államszervezet kialakulása és működése a demokrácia virágkorában
 • A római köztársaság működése, Caesar és Augustus
 • Görög és római építészet, kultúra

 Vallások az ókorban

 • Politeizmus és monoteizmus
 • Kereszténység (kialakulásától az államvallássá válásig)

 Hódító birodalmak

 • Az iszlám vallás; az arab hódítás és feltartóztatása Európában
 • Népvándorlás és a Nyugat-Római Birodalom bukása

 A középkori Európa

 • Középkori egyház (hierarchia, egyházszakadás, invesztitúra, szerzetesség, a nyugati és keleti kereszténység fő jellemzői)
 • Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai; mezőgazdasági technikák
 • Középkori város, céhek
 • Román, gótikus és reneszánsz építészet