Matematika – 9.b

9.b osztály – MATEMATIKA:

Halmazok, kombinatorika

 • Halmazok, részhalmazok
 • Műveletek halmazokkal
 • Halmazok elemszáma
 • Számhalmazok
 • Ponthalmazok. Nevezetes ponthalmazok
 • Egyszerű összeszámolási feladatok
 • Kombinatorikai alkalmazások, gráfok

Geometria

 • Alapfogalmak
 • Alapszerkesztések
 • A háromszögekre vonatkozó ismeretek
 • Pitagorasz-tétel
 • A háromszögek nevezetes pontjai, vonalai
 • A háromszögek területe
 • Négyszögek áttekintése, osztályozása
 • A sokszögek átlóinak száma, belső szögeinek összege, nagysága (szabályos sokszög esetén)

Algebra

 • Műveletek racionális számkörben
 • Százalékszámítás
 • A hatványozás fogalma, azonosságai
 • Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre
 • Számok normál alakja
 • Számítások pontossága
 • Egy és többváltozós algebrai kifejezések, helyettesítési érték
 • Egynemű kifejezések szorzása, összevonása, polinomok
 • Polinomok fokszáma, egyenlősége, zérushelye
 • Műveletek polinomokkal
 • Nevezetes szorzatok, az azonosságok alkalmazása
 • Polinomok szorzattá alakítása
 • Az algebrai törtek. Műveletek algebrai törtkifejezésekkel

Függvények

 • Alapfogalmak
 • Ponthalmazok és függvények ábrázolása a koordináta-rendszerben
 • Lineáris függvények
 • Az abszolútérték függvény
 • A másodfokú függvény
 • Racionális törtfüggvények

 

Tudnivalók:

A matematika javítóvizsga az érettségihez hasonlóan alapvetően egy írásbeli dolgozat megoldásából áll, aki ebből nem éri el a 12%-ot, annak az osztályzata elégtelen. Aki 12 – 24% között teljesít, annak szóbeli vizsgával kell javítania, egyébként az írásbeli dolgozat százalékos eredménye alapján a következő osztályzatot kapja:

 • 25-39 % elégséges
 • 40-59% közepes
 • 60-79% jó
 • 80-100% jeles

Az írásbeli vizsgarész feladatlapja maximum 100 pontos, a megoldásra 60 perc van. A szóbeli vizsgarész egy tételből, azon belül 4 feladatból áll, amelyben a konkrét számolási feladatok mellett az elméleti tananyag is szerepel (fogalmak, tételek kimondása). A szóbeli vizsgával összesen 50 pont szerezhető, a két vizsgarész együttes pontszáma adja az osztályozó vizsga pontszámát, amely alapján kialakul a végső jegy (12 – 36 pont elégtelen; 37 – 59 pont elégséges; 60 – 74 pont közepes).

Mindkét vizsgarészhez szükség van számológépre, íróeszközre, körzőre, vonalzóra és használható a Négyjegyű Függvénytáblázat.