Matematika – 12.b

12.b osztály – MATEMATIKA:

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok

 • halmazműveletek
 • számosság, részhalmaz, valódi részhalmaz
 • számhalmazok
 • intervallum
 • ponthalmazok
 • állítás és igazságértéke
 • logikai műveletek
 • sorba rendezési problémák
 • kiválasztási problémák
 • gráfelméleti alapfogalmak

Számelmélet, algebra, egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

 • oszthatóság, oszthatósági szabályok
 • prímszámok, összetett számok prímtényezős felbontása
 • legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
 • számrendszerek
 • hatványozás és azonosságai
 • számok normálalakja
 • egyenes és fordított arányosság
 • százalékszámítás
 • nevezetes szorzatok
 • algebrai törtek
 • n-edik gyökvonás és azonosságai
 • logaritmus és azonosságai
 • elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
 • másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
 • diszkrimináns
 • gyöktényezős alak
 • másodfokú egyenlet megoldó-képlete
 • magasabbfokú egyenletek
 • négyzetgyökös egyenletek
 • abszolútértékes egyenletek
 • exponenciális és logaritmusos egyenletek
 • trigonometrikus egyenletek
 • középértékek, számtani és mértani közép, kapcsolatuk

Függvények, az analízis elemei, sorozatok

 • függvény fogalma, értelmezési tartománya, értékkészlete
 • alapfüggvények (elsőfokú, másodfokú, abszolút érték, lineáris tört, gyök, exponenciális, logaritmus, szinusz, koszinusz, tangens függvények)
 • függvény transzformációk
 • függvények jellemzése
 • számtani és mértani sorozatok
 • kamatos kamat

Geometria (síkgeometria és térgeometria), trigonometria, koordinátageometria

 • háromszögek, háromszög köré és beírt köre, háromszög nevezetes vonalai
 • négyszögek
 • sokszögek
 • kör
 • kerület, terület
 • Thalesz tétele és megfordítása
 • Pitagorász tétele és megfordítása
 • egybevágósági transzformációk, a háromszögek egybevágóságának alapesetei, szimmetriatulajdonságok
 • hasonlósági transzformáció, a háromszögek hasonlóságának alapestei
 • szögfelezők, súlyvonalak osztásaránya
 • magasságtétel, befogótétel
 • hegyesszögek, pótszögek szögfüggvényei
 • szögfüggvények általános értelmezése, összefüggések a szögfüggvények között
 • szinusz tétel, koszinusz tétel
 • térelemek távolsága, hajlásszöge
 • testek felszíne és térfogata
 • vektorok, vektorműveletek
 • vektor hossza, szakasz osztópontjainak koordinátái
 • egyenes helyzetét jellemző adatok
 • egyenes egyenlete
 • kör egyenlete
 • kör érintője
 • kör és egyenes metszéspontja

Valószínűség-számítás, statisztika

 • statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, ábrázolása, grafikus megjelenítése
 • statisztikai mutatók, középértékek
 • átlagtól való eltérések
 • statisztikai mintavétel
 • klasszikus valószínűségi modell, események valószínűsége