Matematika – 12.a

12.a osztály – MATEMATIKA:

Matematikai logika

 • A matematikai logika alapfogalmai
 • Logikai műveletek
 • Műveleti tulajdonságok

Számsorozatok

 • Számsorozat fogalma, megadási módja
 • A számtani sorozat; A számtani sorozat első n tagjának összege
 • A mértani sorozat

Kerület, terület, felszín, térfogat

 • Síkidomok kerülete, területe; Görbék ívhossza
 • Testek felszíne
 • Testek térfogata
 • Hengerszerű és kúpszerű testek
 • A gömb

Gondolkodási módszerek

 • Halmazok
 • Kombinatorika
 • Gráfok

 

Algebra

 • Műveletek, műveleti tulajdonságok, fontosabb azonosságok
 • A természetes számok halmaza, oszthatóság
 • Gyökvonás, hatványozás, logaritmus
 • Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek
 • Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek
 • Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek

Geometria

 • Geometriai alapfogalmak
 • Geometriai transzformációk
 • A háromszögek
 • A sokszögek és a kör
 • Vektorok

Trigonometria

Koordináta-geometria

 • Vektorok a koordináta-rendszerben, osztópontok, két pont távolsága
 • Az egyenes egyenletei
 • A kör egyenlete, kör és egyenes kölcsönös helyzete

Függvények

 • Függvénytani alapfogalmak, függvénytulajdonságok
 • Elemi függvények
 • Függvénytranszformációk

Statisztika

Valószínűség-számítás