Matematika – 11.c

11.c osztály – MATEMATIKA:

 • Kombinatorika (permutációk)
 • Kombinatorika (variációk)
 • Kombinatorika (kombinációk)
 • Gráfok
 • Hatványozás egész és törtkitevőre
 • Exponenciális egyenletek
 • Logaritmus és azonosságai
 • Logaritmikus egyenletek
 • Exponenciális és logaritmus függvények
 • Szögfüggvények derékszögű háromszögekben
 • Vektorok skaláris szorzata
 • Szinusztétel
 • Koszinusztétel
 • Egyszerű trigonometrikus egyenletek
 • Koordinátageometria (vektor koordinátái, műveletek vektorokkal, vektor abszolút értéke)
 • Koordinátageometria (két pont távolsága)
 • Koordinátageometria (szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjainak koordinátái)
 • Koordinátageometria (a háromszög súlypontjának koordinátái)
 • Koordinátageometria (egyenesek egyenletei)
 • Koordinátageometria (két egyenes metszéspontja)
 • Koordinátageometria (párhuzamos és merőleges egyenesek)
 • Koordinátageometria (kör egyenlete)
 • Koordinátageometria (kör és egyenes metszéspontja)
 • Koordinátageometria (kör adott pontjában húzott érintő egyenlet)