Az ukrajnai háború elől hazánkba menekült gyermekek oktatása

Iskolánk is csatlakozott! “A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Pedagógus Műhelye és a csatlakozó egyházi iskolák az alábbi felhívást tesszük közzé megszólítva egyházi iskolákban dolgozó kollégáinkat, tanítványaink szüleit, öregdiákjainkat. Az ukrajnai háborús helyzet miatt Budapestre érkező menekült diákok számára – több egyházi intézmény együttműködésével – tanítást szervezünk. Lelkiismereti kötelességünknek érezzük, hogy intézményeink lehetőségeinkhez mérten segítsenek a rászorulóknak. 1. A csatlakozó egyházi iskolák […]

Tovább »

Ima a békéért

Hétfőnként a nagyszünet elején hívunk mindenkit a kápolnába, hogy együtt imádkozzunk az Ukrajnában szenvedőkért, az onnan menekülőkért, a háború áldozataiért és a békéért. A hét többi napján az 5. órát minden osztály/csoport közös imával kezdi a fenti célokért. (Ima a békéért)

Tovább »

Felvételi beszélgetések 2022

FRISSÍTETTÜK A BEOSZTÁST! A lenti beosztás szerint hívjuk a jelentkezőket a középfokú beiskolázás felvételi eljárása kapcsán szervezett beszélgetésre. A felvételi beszélgetések időpontjáról a behívott jelentkezőket (szüleiket) a jelentkezési lapon megadott e-mail címen is értesítjük. Kérjük, a világjárványra való tekintettel ügyeljenek az alábbiakra: – érkezzenek pontosan, legfeljebb 5 perccel előbb (ne várakozzanak egyszerre többen), – viseljenek szájat és orrot is eltakaró […]

Tovább »

Hamvazószerda 2022

Tanulóink és dolgozóink iskolamisén vesznek részt 2022. március 2-án (Hamvazószerdán) reggel 8 órakor a plébániatemplomban (Horváth Mihály tér). Találkozó 7:45-kor a templom előtt (vagy korábban az iskolában, az osztályfőnökkel megbeszéltek szerint). A mise keretében hamvazás lesz. A nap hátralévő részében (2. órától) órarend szerint folyik a tanítás. Hamvazószerda a húsvétot megelőző nagyböjt kezdő napja (húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. köznap, vagyis […]

Tovább »

Farsang 2022

Február 23-án, szerdán a diákok az osztályok között korábban kisorsolt témáknak (filmeknek) megfelelő jelmezekben jönnek iskolába és így vesznek részt a tanórákon. Az osztálytermeket és közösségi tereket is az adott téma szerint dekorálják. A diákönkormányzat értékeli, majd a nap végén díjazza az egyes osztályok ötletességét és igyekezetét! Plusz pontokat lehet szerezni, ha egy-egy tanárt is sikerül az adott témájú öltözékbe […]

Tovább »

Bencés Pedagógiai Napok (febr. 17-18.)

Iskolánk pedagógusai február 17-18-án (cs-p) vesznek részt Pannonhalmán a 2. Bencés Pedagógiai Napok programjain. 17-én (cs) 1-4. órákban órarend szerint lesz tanítás. Utána ebéd és a diákok haza mennek. 18-án (p) tanítás nélküli munkanapot tartunk. (A tanulóknak nem kell iskolába jönniük.)

Tovább »

Mindannyian testvérek vagyunk – Afrika témahét

2022.02.07-11. között zajlik a “Mindannyian testvérek vagyunk – Afrika” témahét. Ennek megnyitóján vettek részt tanulóink. https://www.mindannyiantestverek.hu/      Egyházi iskolafenntartók (a Bencés, a Jezsuita és a Szalézi szerzetesrendek, a Boldogasszony Iskolanővérek, valamint a Szombathelyi és a Kaposvári Egyházmegye) kezdeményezésére tavaly érzékenyítő témahetet és gyűjtést szerveztek sok iskolában egy kongói árvaház (Mbunda, Agnus Dei nővérek) megsegítésére. Az akkor befolyt több mint […]

Tovább »

Kiértékelt írásbeli felvételi feladatlapok megtekintése

Az iskolánkban megírt központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2022. január 28-án, pénteken 8:00-16:00 között, a 1083 Budapest, Práter u. 11. épület kijelölt helyiségében, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. mobiltelefon, fénymásoló) másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. (Észrevétel nyomtatványa ide […]

Tovább »
1 2 3 4 5 30