Biológia

9. évf. – BIOLÓGIA:                    (10. és 11. évf. lejjebb olvasható!)

 • szerveződési szintek: prokarióta, eukarióta, egyed alatti és egyed feletti szerveződési szintek,
 • biológiai membránok, anyagforgalom
 • sejtmag és sejtosztódás
 • növényi szövetek
 • növényi szervek
 • állati szövetek
 • állati szervek
 • az állatok viselkedési formái – etológia
 • életközösségek
 • populációk jellemzői
 • genetika alapjai
 • intermedier és domináns-recesszív öröklődés szabályai
 • kétgénes öröklődés
 • nemhez kötött öröklődés
 • kapcsolt öröklődés
 • rátermettség és szelekció
 • fajok alakulása
 • diverzitás, ökológiai lábnyom, fajok védelme

 

10. évf. – BIOLÓGIA:

 • lipidek, szénhidrátok, fehérjék, nulkeotidok, nukleinsavak
 • anyagcsere általános jellemzői
 • felépítő folyamatok: fotoszintézis
 • lebontó folyamatok: biológiai oxidáció és erjedés
 • fehérjeszintézis
 • mutáció
 • az ember létfenntartó szervrendszerei: vér, keringés, légzés, kiválasztás, táplálkozás, kültakaró, mozgás
 • szabályozás és érzékszervek
 • szaporodás, egyedfejlődés

 

11. évf. – BIOLÓGIA:

 • biogén elemek és a víz
 • lipidek, fehérjék, szénhidrátok, nukleotidok, nukleinsavak
 • sejtalkotók
 • szénhidrátok felépítése: fotoszintézis
 • szénhidrátok lebontása: biológiai oxidáció és erjedés
 • fehérjeszintézis
 • az öröklődés molekuláris alapjai
 • genetikai kód, gén, allél, mutáció, szelekció
 • öröklődés alaptörvényei
 • egygénes öröklődés,
 • kétgénes öröklődés
 • nemhez kötött öröklődés,
 • kapcsolt öröklődés
 • az élőlények környezete és annak jellemzői
 • társulások jellemzői és változásai
 • populációk kölcsönhatásai
 • pionír- és zárótársulás
 • környezet- és természetvédelem