Székhely: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
Alapító neve és székhelye: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Adószáma: 18287376-1-08
Bankszámla száma: 10700031-67006890-51100005
Kuratórium elnöke és képviselője: Hardi Gábor Titusz
Kuratórium tagjai: Dejcsics Norbert, Ontko Ferdinand

 

Célok, feladatok

 

Az Alapítvány célja, feladatai:

• a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola oktatási intézmény     célkitűzéseinek támogatása,

• oktatási színvonalának emeléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, és karbantartása,

• tanulók részére tanulmányi utak lehetővé tétele, kiváló eredményt elérő iskolai tanulók jutalmazása,

• jó magatartású és szociális szempontból rászoruló tanulók támogatása,

• iskolai könyvtár fejlesztése,

• általában mindazon tevékenység, amely a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola erkölcsi, etikai színvonalának emelését szolgálja,

• a roma kisebbség felzárkóztatása,

• roma származású diákok felkarolása, felzárkóztatása, a társadalomba való integrációjának elősegítése,

• esélyegyenlőség a hátrányos helyzetű tanulók számára,

• közművelődési és kulturális tevékenység,

• az ifjúság egészségügyi ellátásának javítása, az egészséges életmód előmozdítása,

• az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés,

• diákok és tovább tanuló volt diákok szakmai fejlődésének, pályaválasztásának, továbbtanulásának elősegítése és támogatása ösztöndíjak létesítésével, pályázatok kiírásával,

• a sport, az iskolai sportélet, sporttevékenység kivéve a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység,

Szakmai programunkban célunk, hogy az iskolában folyó szakképzés igazodjon a munkaerőpiac igényeihez, nyújtson konvertálható ismereteket, legyen gyakorlatorientált, tegye lehetővé a jogszabályi előírásokban való eligazodást és növelje a végzettek elhelyezkedési esélyeit,

Törekszünk arra, hogy a nálunk végzett tanulókban kialakuljon a piacorientált szemlélet, az informatikában való jártasság, rendszerszemléletű gondolkodásmód, kommunikációs készség idegen nyelven is, valamint az igény az önképzés és az élethossziglan tartó tanulás iránt. A szakképzés céljainak megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy azok összhangban legyenek általános nevelési-oktatási célkitűzéseinkkel.

Beszámolók

2012. évi beszámoló
2013. évi beszámoló

2014. évi beszámoló