small_hardi_gabor_tituszMagyarország legrégibb oktatási helyszíne Pannonhalmához köthető. A török idők és a II. József féle feloszlatást nem számítva közel 1000 éves oktatási-nevelési tapasztalat halmozódott fel a Bencés Rend keretein belül. Az 1990-es rendszerváltás, mint hazánk túlnyomó többségét, a bencéseket is váratlanul érte. Az oktatás terén óvatosan élt a szabadság adta új lehetőségekkel, elhárította magától azt a kísértést, hogy a kommunizmus előtte rendházi életet próbálja restaurálni, ami eleve kudarcra lett volna ítélve. 1948-ig a bencés iskolák Pannonhalmát nem számítva városközpontokban voltak elhelyezve, bejáró diákokkal, akiket bencés tanár urak tanítottak. Bár a bencés öregdiákok között sokan szerették volna feleleveníteni e háború előtti rendházi életet, a közösség érezte, tudta: nem lehet 40 év kommunizmusán úgy átlépni, mintha soha nem is lett volna ilyen és ott folytatni, ahol 1948-ban abbahagytuk. Ezért nem indultak újra a régi bencés iskolák. 2009 tavaszán viszont úgy döntött a pannonhalmi bencés vezetés, hogy a szakiskola, szakközépiskolai oktatás irányában nyit: így jött létre a Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola több tagintézménnyel, Szeged, Miskolc, Budapest és Budaörs helyszínnel.

A rendszerváltás óta örvendetes módon több egyházi iskola is indult. Az újonnan induló egyházi középiskolák zöme gimnáziumi képzést nyújt, mindegyik igényes, magas szintű oktatást kíván megvalósítani és felsőfokú, egyetemi tanulmányokra akarja felkészíteni növendékeit. Ugyanakkor tapasztaljuk: különbözőek vagyunk. Többgyerekes családjainkban látjuk, mennyire különböző adományokkal, tehetséggel jövünk a világra. Nagyon sok családban, sok szülőnek okoz komoly fejtörést, hová írassa be azt a gyermekét, akinek bár a legjobb nevelést, oktatást igyekezett megadni az általános iskolás évei során, tudja, hogy nem ő fogja alkotni a jövő egyetemista nemzedékét, nem lesz phD fokozata, sose lesz belőle egyetemi tanár. Mégis gimnáziumba íratja, mert félti gyermekét attól a közegtől, melybe egy átlagos magyar szakiskolába, szakközépiskolába kerülne. A Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola arra vállalkozik, hogy úgy adjon hasznos szakmai tudást növendékei kezébe, úgy készítsen fel szakközépiskolai keretek között egyszerre az érettségire és szakmai felsőszintű, de nem feltétlenül egyetemi tanulmányokra, hogy mellette a nevelést se hanyagolja el. Több: első számú célkitűzései közé tartozik az egész ember megszólítása, az egész ember – aki test, lélek és szellem egysége – nevelése.

Mitől lesz más ez az iskola, mint egy más állami iskola? Három szempontot minden tanárnak, minden diáknak tudnia kell, tiszteletben kell tartania, aki hozzánk fog csatlakozni.

  1. Iskolánk keresztény, katolikus iskola. Számunkra, alapítók számára ez mély, belső meggyőződésünkből fakad, hogy azt a kincset, ami az evangéliumban rejlik, azt a gazdagságot, amit Jézus Krisztus jelent, a Feltámadásának erejét megmutassuk a hozzánk érkezőknek. Megmutatjuk, felmutatjuk – kötelezővé azonban senkinek se tesszük, hiszen ehhez csakis egy belső döntéssel lehet csatlakozni. Tehát egy belső nyitottságot várunk el a hozzánk érkező diáktól, aki szabadon dönt arról, hogyan fog viszonyulni az evangélium örömhíréhez.
  2. Iskolánkat egy kőkemény és következetes szakmaiságnak kell jellemeznie. A szaktanártól elvárjuk, hogy magas szinten legyen jártas, legyen szerelmese annak, amit tanít. Legyen képes felkelteni diákjai érdeklődését tantárgya iránt, mutassa meg annak távlatait.
  3. A harmadik jellemzőjét iskolánknak úgy fogalmazom meg, hogy bencés tágasság, más szóval egyetemesség. Szent Benedek a Római Birodalom bukásakor a káoszban teremt rendet, harmóniát. Úgy ível át végig a középkorból kiindulva egészen napjainkig, hogy behálózza földünket, öt kontinensen, sok száz iskolában, több tízezer tanárt és diákot jelent napjainkra a bencés iskolahálózat. Egyetemes: az antikvitás értékeiből indulva napjainkig amerre elterjedt, mindig meglátta, befogadta és magáévá tette a különböző kultúrák helyi értékeit anélkül, hogy szinkretistává vált volna. Ahová a bencések eljutottak, ott otthont teremtettek. Így volt ez Magyarországon is, a középkor folyamán az Árpádkorig több mint 80 bencés kolostor jött létre hazánkban és nem véletlen, hogy első összefüggő nyelvemlékünk egy bencés helyhez kötődik: a tihanyi apátság alapításához.

E háromnak egyszerre kell jelen lennie, egyik a másik ellen nem fordítható. Jézus örömhírét szeretnénk átadni diákjainknak, hogy felragyogtassuk előttük hitünk gazdagságát, és felnőttekké válva ők döntik el, hogy mit kezdenek tudásukkal.”

Hardi Titusz OSB

Főigazgató