Ideiglenes felvételi rangsor 2019/2020-as tanév

Ideiglenes felvételi rangsor

2019/2020-as tanév

Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye

3533 Miskolc, Kabar u 12.

 

0050 – Gimnázium

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72460296936

 

0051 – Szakgimnázium, kereskedő

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72368432076
2. 72373787447
3. 72445367891
4. 72447964434
5. 72465310644
6. 72433788961

 

0052 – Hegesztő

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72381305050
2. 72452541804
3. 72389063330
4. 72387756685
5. 72437562283
6. 72153832156
7. 72518310867
8. 72518309454
9. 71621927977
10. 72437604721
11. 72449196620
12. 72452526764
13. 72360788625
14. 72387763465
15. 72454123714
16. 72446412848
17. 72456604143
18. 72450520108
19. 72463754051
20. 72525699538
21. 72447149096
22. 72359818300
23. 72368915368
24. 72450510952
25. 72375299904
26. 72303192340
27. 72159586336
28. 72437592003
29. 72378698063
30. 72370800527
31. 72381309775
32. 72163518851
33. 72456607216
34. 72462522740
35. 72518328861
36. 72462521378
37. 72356618790
38. 72387751268
39. 72458512550
40. 72382746363
41. 72518330144
42. 72464128438
43. 72522151785
44. 72393864721
45. 72375281991
46. 72375304343
47. 72375297712
E 72518313241

0053 – Gyártósori gépbeállító

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72452541804
2. 72387756685
3. 72437562283
4. 72518310867
5. 72518309454
6. 72387763465
7. 72518335786
8. 72375299904
9. 72163518851

 

0054 – Eladó

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72391176476
2. 72452541804
3. 72456585629
4. 72463302616
5. 72387756685
6. 72358829892
7. 72175129293
8. 72518337216
9. 72452252383
10. 72454113010
11. 72518310867
12. 72368432076
13. 72454422016
14. 72454128194
15. 72437564573
16. 72437597500
17. 72458535081
18. 72518309454
19. 72373787447
20. 72454430072
21. 72458527811
22. 72437578971
23. 72387761596
24. 72437562579
25. 72358888042
26. 72454111947
27. 72387763465
28. 72357119919
29. 72437592676
30. 72447964434
31. 71634860552
32. 72368901602
33. 72446412848
34. 72518335786
35. 72456583114
36. 72518315872
37. 72447154926
38. 72437565561
39. 72452952238
40. 72450515583
41. 72403033392
42. 72459016216
43. 72375877356
44. 72450510952
45. 72450515799
46. 72144714799
47. 72462525081
48. 72458521166
49. 72451312950
50. 72451319432
51. 72458543833
52. 72451319693
53. 72437618226
54. 72395380413
55. 72381441811
56. 72433788961
57. 72150432689
58. 72142669059
59. 72458513781

 

0055 – Cukrász

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72463302320
2. 72358829892
3. 72175129293
4. 72452252383
5. 72516369426
6. 72370269170
7. 72460284579
8. 72437564573
9. 72443715628
10. 72437597500
11. 72458527811
12. 72460574766
13. 72458518732
14. 73258641080
15. 72387761596
16. 72437562579
17. 72360788625
18. 72454422150
19. 72460577276
20. 72358888042
21. 72437592676
22. 72518338320
23. 72364133257
24. 72368901602
25. 72456583114
26. 72518315872
27. 20040712
28. 72463754051
29. 72450515583
30. 72364132625
31. 72403033392
32. 72446407543
33. 72450510952
34. 72381306610
35. 72454314761
36. 72456614622
37. 72518313241
38. 72451315738
39. 72433520211
40. 72522339413
41. 72518316889
42. 72458543833
43. 72386999858
44. 72451316931
45. 72153899585
46. 72518314534

 

0056 – Pincér

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72463302320
2. 72391176476
3. 72456585629
4. 72175129293
5. 72518337216
6. 72516462126
7. 72450847046
8. 72456618381
9. 72357121372
10. 72361071259
11. 72362588169
12. 72441566529
13. 72443715628
14. 72456588068
15. 72437578971
16. 72456588228
17. 72360788625
18. 72357119919
19. 71634860552
20. 72364133257
21. 72437565561
22. 72452952238
23. 72359818300
24. 72364132625
25. 72450515799
26. 72303192340
27. 72144714799
28. 72452529363
29. 72381306610
30. 72451312950
31. 72451319432
32. 72433520211
33. 72451319693
34. 72437618226
35. 72150432689
36. 72456604896
37. 72528822949

 

0057 – Szakács

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72463302320
2. 72515944111
3. 72463302616
4. 72387756685
5. 72175129293
6. 72445655233
7. 72452252383
8. 72516369426
9. 72361071259
10. 72458527811
11. 72387761596
12. 72354329091
13. 72360788625
14. 72454422150
15. 72518338320
16. 72518315872
17. 72463754051
18. 72525699538
19. 72437565561
20. 72370267470
21. 72459016216
22. 72375877356
23. 72462525081
24. 72357128631
25. 72460296936
26. 72458521166
27. 72463303847
28. 72518313241
29. 72376163437
30. 72458543833
31. 72426352644
32. 72451316931
33. 72426360136
34. 72142669059
35. 72518314534

 

0058 – Szociális gondozó és ápoló

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72456618381
2. 72458527811
3. 72387761596
4. 72437562579
5. 72518338320
6. 72368901602
7. 72452952238
8. 72359818300
9. 72370267470
10. 72144714799
11. 72462525081
12. 72518313241
13. 72458543833
14. 72395380413
15. 72142669059
16. 72518314534

 

0059 – Festő, mázoló, tapétázó

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72437562283
2. 72518310867
3. 72356622078
4. 72454127517
5. 72518309454
6. 72437604721
7. 72387763465
8. 72367562960
9. 72518335786
10. 72463754051
11. 72446407543
12. 72303192340
13. 72437592003
14. 72163518851
15. 72387751268
16. 72518330144
17. 72528822949

 

0060 – Gyakorló ápoló

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72450515583
2. 72434725625
3. 72458521166
4. 72386999858

 

0061 – Pék

 

Nem jelent feltétlenül sikertelen felvételt az, ha valaki egy-egy tanulmányi területen belül nem a rangsor első felében van, mivel a lista elején szerepelhetnek olyan diákok is, akik már egy másik tagozatba vagy akár egy másik iskolába nyertek felvételt. Csak az „E” jelzés jelent egyértelmű elutasítást az adott tanulmányi területre vonatkozóan.

 

 

Rangsor Tanuló azonosító
1. 72454131420
2. 72454124121
3. 72516369426
4. 72456618381
5. 72443715628
6. 72387761596
7. 72360788625
8. 72460577276
9. 20040712
10. 72460296936
11. 72518313241
12. 72387751268
13. 72354346486
14. 72433788961
15. 72153899585
16. 72518330144
17. 72518314534