Regisztráció ágazati alapvizsgára az esti tagozaton

Kedves Tanulók!

A 2020/2021. tanév többféle változást is hozott a szakképzésben, amelyek közül az egyik az, hogy a szakmajegyzék szerinti szakmai oktatás két részből áll: ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból, illetve azt, hogy az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárulAz ágazati alapvizsga állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák szabályai szerint kell azt megszervezni és lebonyolítani. Az alábbiakban ennek az állami vizsgának a jogszabályi hátterével és lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb szabályokat és időpontokat tesszük közzé.

Jogszabályi háttér:

  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.): 8.§, 74.§, 91.§
  • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.): 222-223.§, 255-257.§; 182-190.§

Ennek értelmében, a 11. SZOGe, 13. IRÜe, 13. PSZÜe osztályokban a tanulmányok folytatásához ágazati alapvizsga letétele szükséges. Ehhez előzetes regisztráció szükséges.

A regisztrációs az iskolai e-mail címmel lehet megtenni (xy@szbiszeged.hu) a következő linken:

https://forms.gle/DkZr6Rms799XMvZj7

Jelentkezési határidő: 2021. január 22. (péntek)

Amennyiben kérdésük lenne keressék az szakjukhoz tatozó koordiátort (Horváthné Kántor Gabriella, Schmidt Tibor, Ferke Norbert), vagy az iskola titkárságát.

Vizsgaszervezés:

A vizsgázóktól azt kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a járványügyi szabályok (maszkhasználat, kézfertőtlenítés, távolságtartás) betartására és az egyes vizsgarészek kezdete előtt legalább 20 perccel jelenjenek meg a vizsgateremben!

Az egyes vizsgatevékenységek szakmai tartalmáról az adott szakma képzési és kimeneti követelményeiből tájékozódhatnak.