Ágazati alapvizsga

Kedves Tanulók!

A 2020/2021. tanév többféle változást is hozott a szakképzésben, amelyek közül az egyik az, hogy a szakmajegyzék szerinti szakmai oktatás két részből áll: ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból, illetve azt, hogy az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárulAz ágazati alapvizsga állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák szabályai szerint kell azt megszervezni és lebonyolítani. Az alábbiakban ennek az állami vizsgának a jogszabályi hátterével és lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb szabályokat és időpontokat tesszük közzé.

Jogszabályi háttér:

  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.): 8.§, 74.§, 91.§
  • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.): 222-223.§, 255-257.§; 182-190.§

Vizsgaidőpontok:

A vizsgázóktól azt kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek az iskola járványügyi szabályaira (belépéskor testhőmérés, maszkhasználat, kézfertőtlenítés, távolságtartás) betartására és az egyes vizsgarészek kezdete előtt legalább 30 perccel jelenjenek meg a vizsgateremben, és hozzon magával személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolványt!

Az egyes vizsgatevékenységek szakmai tartalmáról az adott szakma képzési és kimeneti követelményeiből tájékozódhatnak.

Az ágazati alapvizsga vizsgabeosztása a következő:

Informatika és távközlés ágazat
(Informatikai alkalmazás és rendszerüzemeltető technikus)

Vizsgarész-típus Vizsgatevékenység megnevezése Vizsga időkerete Vizsga napja Vizsga kezdő időpontja
Írásbeli vizsga Informatika és távközlési alapok interaktív teszt 30 perc 2021.02.18. 15:00
Gyakorlati vizsga Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat 180 perc 2021.02.19. 14:00

Gazdálkodás és menedzsment ágazat
(Pénzügyi-számviteli ügyintéző)

Vizsgarész-típus Vizsgatevékenység megnevezése Vizsga időkerete Vizsga napja Vizsga kezdő időpontja
Írásbeli vizsga Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga 60 perc 2021.02.15. 14:00
Gyakorlati vizsga Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga 90 perc 2021.02.15. 15:15

Szociális ágazat
(Szociális ápoló és gondozó)

Vizsgarész-típus Vizsgatevékenység megnevezése Vizsga időkerete Vizsga napja Vizsga kezdő időpontja
Írásbeli vizsga A segítő foglalkozás alapismeretei 90 perc 2021.02.16. 13:00
Gyakorlati vizsga I.vizsgarész:
PortfólióII.vizsgarész: Demonstráció
40 perc/ felelő előzetes beosztás szerint 2021.02.16. 15:00
2021.02.17. 11:00
2021.02.18. 11:00