Pedagógiai munkatárs – Gyógypedagógiai asszisztens vagy Pedagógiai asszisztens szakirány

A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába, melyek a felnövekvő nemzedék gondozási, nevelési feladatait irányító, segítő szakember mellett a szakmairánytól függően munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében végzett munkára irányulnak.

A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába. A végzett szakember pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett, a választott szakiránynak megfelelő intézményben fejti ki tevékenységét, úgymint bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, lakásotthon vagy felnőtt fogyatékosok intézményei. A képzés során a választott szakmairánynak megfelelően, a fiatalok megismerkednek a pedagógia és a gyógypedagógia alapjaival, a gyermek fejlődésének sajátosságaival és a fejlesztés lehetőségeivel.

Választható képzések 2 éves szakgimnáziumi képzésben

Pedagógiai asszisztens
− köznevelési intézményekben foglalkoztatott
− csoportos, frontális munkák a gyerekekkel
− családokkal kapcsolattartás, gyermekvédelem, családvédelem
− sajátos nevelési igényű gyermekek
− beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők

Gyógypedagógiai asszisztens
− köznevelési intézményekben foglalkoztatott
− fogyatékkal élők,
− sajátos nevelési igényű gyermekek
− beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
− mindezek irányított egyéni fejlesztése

 

Leírás:

Pedagógiai asszisztens, valamint Gyógypedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Kompetenciaelvárás:

Pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Gyógypedagógiai asszisztens fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási hátrányokkal bíró gyermekekkel a szakember/szaktanár iránymutatása mellett dolgozik.

Mindkét szakmairány tekintetében közreműködik a tanórai és tanórán kívüli, továbbá intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus, illetve egyéb szakember gyógypedagógus/konduktor/pszichológus útmutatásai alapján ellátja az egyes nevelési asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt  vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban.

Ha érdeklődik a képzés iránt és szeretne egy olyan iskolában tanulni ahol a diák az első, akkor ne halogassa a jelentkezést, mert helyeink korlátozott számban érhetőek el. Töltse ki a jelentkezési lapot online, vagy személyesen az iskola titkárságán az Osztrovszky utca 5. szám alatt!

(A képre kattintva online jelentkezési felületünkre irányítjuk át!)