Felvételi elbeszélgetések

Kedves 8. osztályos Diákok!

A következő beosztás szerint hívjuk a jelentkezőket a középfokú beiskolázás felvételi eljárása kapcsán szervezett beszélgetésre melynek része a Turizmus-vendéglátás ágazatra jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálata is.

A beosztás az iskolánkba 2022. február 23-áig postai úton beérkezett jelentkezési lapok alapján készült.

Felvételi beosztás

2022.03.02. (szerda)

2022.03.03. (csütörtök)

2022.03.04. (péntek)

A felvételi beszélgetések időpontjáról a behívott jelentkezők általános iskoláját a jelentkezési lapon megadott e-mail címen is értesítjük.

Kérjük, a CODIV-19 járványra való tekintettel ügyeljenek az alábbiakra:
– érkezzenek pontosan, a megjelölt időponthoz képest legfeljebb 5 perccel korábban
– intézményünkben viseljenek szájat és orrot is eltakaró maszkot (484/2020. Korm. rendelet 1/A. § értelmében),
– egy gyermeket csak egy szülő kísérjen (szülő jelenléte nem elvárt, de őket is szívesen látjuk, de a tanulót kérdezzük),
– kísérő csak érvényes oltási igazolvánnyal léphet be az épületbe (29/2021 (XI.19) EMMI határozat).
Ha a felvételiző nem érzi jól magát, beteg, házi karanténban van, akkor kérjük ne jöjjön felvételizni. Új időpontért keresse a titkárságot! (06-62/543-533 telefonszámon; vagy titkarsag.szeged@szbi.hu)

A felvételizők kérjük, hozzák magukkal a következőket:
–  diákigazolványt,
– hagyományos ellenőrző könyvet (ha azt használják), vagy az elektronikus napló frissen kinyomtatott, általános iskola által hitelesített lapját (havi jegyeket, mulasztásokat, dicséreteket tartalmazó oldalt, papír alapon, az iskola pecsétjével; és nem a félévi/évvégi bizonyítványokat),
– pedagógiai szakszolgálat által kiállított SNI/BTMN határozat, ha rendelkezik a tanuló ilyennel.

Megjelenés: alkalomhoz illő öltözetben.

Ne vizsgára számítsanak, hanem egy kötetlen beszélgetésre, melynek célja, hogy megismerhessük a jelentkezőket és ők is megismerhessék az iskolát, feltehessék kérdéseiket.

A Turisztika-vendéglátás ágazaton a pályaalkalmassági vizsgálatra az elbeszélgetést követően kerül sor az intézményben kijelölt helyen, online formában. Ez külön készülést nem igényel.