A vírusveszély miatti szabályok a szakmai vizsgákon

A vírusveszély miatti szabályok a szakmai vizsgákon

 

A vizsga megkezdése előtt

 • Ha a tanuló a vizsga előtt megbetegszik, különösen, ha légúti tünetei vannak, értesítse az igazgatót és NE jöjjön vizsgázni. A távolmaradásból az szakmai vizsga tekintetében nem származik hátránya.
 • Az idei szakmai vizsgán nem kérünk ünneplő öltözetet. A ruházat legyen az alkalomhoz illően igényes, de kényelmes, és frissen mosott, tiszta. Kérjük, hogy minden vizsganapra frissen mosott, tiszta ruhába érkezzen a tanuló.
 • Habár kinn már jó idő van, kérjük a réteges öltözködést, mert a vizsgatermekben és a folyosókon folyamatos lesz a szellőztetés!
 • A szakmai vizsgákon kizárólag írásbeli, központi gyakorlati és interaktív (közösen: írásbeli), valamint gyakorlati vizsgatevékenységek lebonyolítására kerül sor – szóbeli vizsgatevékenység nem lesz.
 • Az írásbeli vizsgatevékenységek feladatait és javítási-értékelési útmutatóját a miniszteri határozatban meghatározott pontozás és értékelés alapján kell összeállítani.
 • A központi írásbeli és központi gyakorlati vizsgatevékenységeket 2020. május 25. (hétfő) és május 29. (péntek) között kell megszervezni.
 • A gyakorlati vizsgatevékenységeket 2020. május 4. (hétfő) és június 15. (hétfő) között kell megszervezni.
 • A vizsgára, kérjük folyamatosan érkezzenek, és a vizsga megkezdése előtt fél órával mindenki foglalja el a számára kijelölt helyet!
 • Az iskola épületébe csak maszkban lehet belépni!
 • A szakmai vizsga eredményét – ha az SZVK szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz – a szóbeli rész eredménye nélkül kell megállapítani.
 • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk viselete kötelező, gumikesztyű viselete megengedett. Az előírt óvintézkedésekkel (védőtávolság megtartása, csoportosulás kerülése, kézfertőtlenítés, rendszeres fertőtlenítés a közös helységekben, tantermek folyamatos légcseréje, elektronikus kommunikáció) kapcsolatos szabályok betartása minden résztvevő számára kötelező!
 • Kérjük, hogy akinek lehetősége van, hozzon magával maszkot. Aki nem hoz, annak a bejáratnál egyszer használatos védőmaszkot biztosítunk.
 • Az épületbe lépéskor mindenkinek kötelező kézfertőtlenítést kell végeznie. A kézfertőtlenítést az iskolában tartózkodás során ajánlott többször is megismételni, erre minden vizsgateremben lesz lehetőség.
 • Aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, annak a tanulói jogviszonya nem szűnik meg automatikusan 2020. június 30-án: ha foglalkoztatottá válik, akkor a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 30-án.
 • A javító- és pótlóvizsgákra meghatározott, a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában lejáró 1 éves határidő automatikusan meghosszabbodik a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszak utolsó napjáig.
 • Ha a vizsgának lenne szóbeli vizsgatevékenysége, akkor most csak az tehet javítóvizsgát, akinek a korábbi vizsgáján nem elégtelen volt a szóbeli vizsgatevékenysége.

 

A vizsga közben

 • Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
 • A kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerinti távolságtartási szabályt biztosítani kell (legalább 1,5 méter távolság a vizsgázók között) nemcsak a vizsgateremben, de a folyosókon is.
 • A mosdókat (amelyeket a vizsga előtt és után is fertőtlenítünk) a folyosón felügyelő tanár irányításával, csak egyesével lehet használni.
 • A tanulóknak a maszkot a vizsga teljes időtartama alatt kötelező viselni!

 

A vizsga végeztével

 • A tanulók a dolgozatukat csak egyesével, a felügyelő tanár utasításai szerint adhatják be, maszkot viselve, a távolságtartás szabályainak szigorú betartásával. A többi tanuló a helyén ülve várakozik, a felügyelő tanár utasítására várva.
 • Ezt követően az épületet haladéktalanul el kell hagynia, saját biztonsága érdekében társaival nem érintkezhet sem az épületen belül, sem azon kívül.
 • Hazaérkezést követően a járványveszélyben ajánlott óvintézkedések betartását javasoljuk és kérjük (átöltözés, alapos kézmosás, zuhanyozás).

 

Kérjük a diákokat, a fenti szabályok fokozott betartására! Reméljük, hogy a felelős viselkedéssel a vizsgázók és az iskola dolgozóinak, családtagjainak egészségét is sikerül megóvnunk és mindemellett sikeresen tudjuk zárni ezt a vizsgaidőszakot.

Köszönjük mindenkinek a megértést, és együttműködést!