Munkatársak

Hardi Gábor Titusz

Főigazgató

Turbók Arnold Bertalan Turbók Arnold Bertalan – magyar-történelem szakos tanár, igazgató

 

Pedagógusok névsora:

Babics Zoltánné Babics Zoltánné – tanító
 Balla Mária Balla Mária – rajzszakos tanár
 Bejczi Erika Bejczi Erika – tanító
 Berki Ibolya Berki Ibolya – ének-zene szakos tanár
 bg Bese Gergő – hittan- és földrajzszakos tanár 
Bojtár Imréné – művészeti oktató – zongora
Csiba – Koczka Mária
 Erdélyiné Maár Anna Erdélyiné Maár Anna – tanító
dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla – művészeti oktató
Gáborné Istenes Tünde – tanító
 Kundra Emese Havlik Emese – gyógypedagógus
Horváth Miklós
Kertes Anna – művészeti oktató
 1 Kiss Judit – testnevelés szakos tanár
 Kokas Zsuzsanna Kokas Zsuzsanna – történelem és német nyelv szakos tanár 
Kornfeld Zoltánné – művészeti oktató
Kovács Tamás
 Kovácsné Regner Judit Kovácsné Regner Judit – tanító
Pálffy – Józsa Marianna
Pergerné Ratkó Éva
2 Pozsgainé Timlinger Renáta – földrajz-magyar szakos tanár
Pusztai Antal – művészeti oktató
Ress Judit Ress Judit – tanító
Spiegel Marianna – művészeti oktató
Szilveszter Eszter Szilveszter Eszter – tanító
Szücs Katalin Szücs Katalin – tanító

igazgatóhelyettes

Vallerné Koczka Eszter
Váray László Zoltán – művészeti oktató

 

 Óraadók:
Bojtár Imre
Brandné Szabó Ildikó
Imreh Loránd
Horváth László József
Kiss Zsolt
dr. Kornfeld Zoltán
Lipták István
Polákné Szeiman Katalin
Polyák Valéria
Rásó Noémi
Sági-Guth Orsolya
Szelecz László
Zink Ferenc
Kovács Tamásné iskolatitkár