Közzétételi lista

Fenntartói határozat az indítható osztályokról a 2018/2019-es tanévre

Fenntartói határozat a maximális és minimális osztálylétszámtól való eltérésről a 2018/2019-es tanévre

Térítési- és tandíj-szabályzat

Melléklet a térítési és tandíj szabályzathoz

Éves munkaterv a 2018-2019-es tanévre

Az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzésének eredménye

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

PEDAGÓGIAI-PROGRAM-2018

Pedagógusok végzettsége, szakképzettsége (általános iskola, AMI)

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, végzettsége

Az országos mérés-értékelés eredményei

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az osztályozó vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Az alapfokú művészeti iskolában tanulók létszáma