Bemutatkozás

Pannonhalma – korábbi nevén Győrszentmárton – Magyarország azon településeinek egyike, ahol az iskola története egybefonódott a bencés rend működésével, 1000 éves szolgálatával.

II. József uralkodását követően a Főapátság l802-ben új iskola építésébe kezdett: ezt az épületet tekinthetjük a mai váraljai iskolánk elődjének. Az ekkor egy osztálytermes iskola működéséről az l844/45-ös tanévből rendelkezünk adatokkal. A 3 évfolyamos iskola mellett egy 24 fős ének-zenei iskola is működött. l879-ben főapátsági költségen felépül a páli Szent Vincéről elnevezett Irgalmas Nővérek ma is álló 3 osztályos leányiskolája, egy fedél alatt az akkor országosan is példaértékű kisdedóvóval. 1896-ban a váraljai fiúiskola egy harmadik tanteremmel, s ugyanitt tanítói lakással, a leányiskola pedig egy negyedik tanteremmel is kibővül.

l948-ban országosan, így Pannonhalmán is államosítják az egyházi iskolákat, megszűnik az iskola katolikus felekezeti jellege, s erősen központosított állami felügyelet mellett megszerveződik a ma is élő 8 osztályos általános iskolai oktatás. l963-ban beindul a középiskolai képzés is: az ekkor létesített, általános iskolával közös igazgatás alatt álló gimnáziumban l978-ig folyik a nappali tagozatos oktatás. 1979-ben egy tíz osztálytermes általános iskolai épület kerül átadásra. 1982-ben az iskola felveszi Radnóti Miklós nevét. 1989-ben elkészül a tornacsarnok, 2012-ben sor kerül az iskolaépület felújítására.

A településvezetés, az egyházi és civil szervezetek kezdeményezésére, nagyarányú szülői támogatás mellett a Pannonhalmi Főapátság 2016-ban döntést hoz arról, hogy megkeresi az oktatási ágazatért felelős minisztert az iskola átvételével kapcsolatosan. Az egyeztetések eredményeként az iskola állami kézből egyházi kézbe, fenntartásba került 2016. szeptember 1-jével. Ezen a napon kezdi meg működését a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Pannonhalmi Tagintézményeként.

Az iskola – figyelemmel az alapító okiratban foglaltakra – minden pannonhalmi iskolaköteles tanulót fogad, ellát. Az alapfokú, 1-8. évfolyamos általános iskolai oktatás mellett az intézményegységben alapfokú művészetoktatás is folyik képzőművészeti, zeneművészeti és táncművészeti tanszakokon.