AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDEJE

 AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDEJE

a 2018/2019-es tanévre

a Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Pannonhalmi Tagintézményébe (9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27.):

 1. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között,
  2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között.

Szeretettel várjuk a leendő elsőseink szüleit, mind a pannonhalmi, mind a pázmándfalui gyermekekét, továbbá mindazokat, akik a mi iskolánkat választják.

 

Elsősorban a tankönyvrendelés miatt kérjük, hogy azon szülők is jelezzék beíratási szándékukat, akik gyermekeiket magasabb évfolyamra szeretnék iskolánkba beíratni. 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy iskolánk fenntartója és városunk önkormányzata sikeres egyeztetést folytatott az Északnyugat-magyaroszági Közlekedési Központ Zrt. vezetőivel, akik jelezték, hogy 2018. szeptember 1-jétől hivatalos, menetrend szerinti járatot közlekedtetnek iskolanapokon az alábbiak szerint: indulás 7.30-kor Tápról (Újsor), Nyalkán (posta), Pázmándfalun (orvosi rendelő), Győrságon (autóbusz-forduló) keresztül Pannonhalmára (járóbeteg-központ), majd délután ugyanezen az útvonalon vissza 16.20-as pannonhalmi indulással.

 

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban, valamint más településről beíratni vagy átíratni kívánt tanulókat érintően személyes találkozáshoz kérünk időpontot egyeztetni, szívesen állunk rendelkezésükre a 96/470-043-as telefonszámon, vagy személyesen az iskolában.

 Az elsős beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  • óvodai szakvélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye.
 3. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan – ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete: A szülői felügyelet gyakorlása előírásai az irányadók.
 4. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
 5. A gyermek esetleges betegségét (pl. cukorbeteg), speciális igényét (pl. tejérzékenység, gyógyszerérzékenység) igazoló szakvélemény, orvosi igazolás.

A magasabb évfolyamba történő átiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. Írásos szándéknyilatkozat, hogy gyermeküket a 2018-2019-es tanévben iskolánkba szeretnék átíratni.
 2. A gyermek korábbi évfolyamokon elért év végi eredményei, valamint a jelen tanévi tájékoztató füzete a féléves értékeléssel.
 3. Sajátos nevelési igényű tanuló esetében a szakértői bizottság hatályos szakvéleménye.

A beiratkozáshoz mindkét szülő aláírása szükséges.

Amennyiben csak az egyik szülő tud jelen lenni a beiratkozáskor, javasoljuk, hogy:

 • a szükséges dokumentumokat töltsék le, és kitöltve, aláírva hozzák magukkal, vagy
 • a másik szülő által aláírt beleegyező nyilatkozatot hozzanak magukkal, hogy beleegyezik a gyermek intézményünkbe történő beíratásába.

Pannonhalma, 2018. március 12.

Turbók Arnold Bertalan

igazgató

Letöltés (PDF, 209KB)

Letöltés (PDF, 12KB)