Bemutatkozás

Iskolánk elődje 1871-ben, mint Tanítóképző kezdte meg működését. Eötvös József népoktatási törvénye alapján 20 “képezdét” létesítettek, melyek egyike volt intézetünk elődje. Az Alföld közepén egyetlen állami tanítóképzőt hoztak létre, amely kezdetben Csongrádon működött, de a Tisza gyakori áradása miatt 1876-ban Kiskunfélegyházára költözött. Iskolánk nem csak a falunak és a tanyavilágnak adott hivatásszerető nevelőket, hanem végzett diákjai közül többen váltak az oktatás és a nevelés irányítóivá, politikai, társadalmi, tudományos, irodalmi, művészeti és sportéletünk kiemelkedő képviselőivé.

Intézetünk 1904-ben költözött jelenlegi otthonába. Az iskolareformok következtében jellege az utóbbi évtizedekben többször változott. Az 1956-57-es tanévig bezárólag, mint Állami Tanítóképző Intézet, de vele párhuzamosan 1949-50-ig Állami Líceumként is működött. A Líceum 1949-50-től átalakult Állami Pedagógiai Gimnáziummá, mellyel párhuzamosan indult Testnevelési Gimnázium is (az ún. Sportgimnázium).

Mindkét iskolatípus 1953-ban átalakult Testnevelési Szaktanítóképző intézetté. 1954-től 1958-ig az iskola fokozatosan gimnáziummá alakult. 1962-től 1964-ig fiúgimnázium, majd 1963 szeptemberétől koedukált gimnáziumként működött tovább. 1967-től biológia-kémia tagozat is működött iskolánkban. Az utolsó gimnáziumi osztály 1975-ben érettségizett. 1972-ben kezdődött a gépészeti szakközépiskolai képzés, az iskola jelenleg is hasonló profillal működik, technikusképző intézetként.

Intézményünk 2013 szeptemberétől a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményeként működik tovább a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásában.