Érettségi vizsgák

A középszintű érettségi vizsgák menetrendje az alábbiak szerint alakul

2019.05.06.  (H)  Magyar nyelv és irodalom – írásbeli 08:00-12:00 (212. terem)

2019.05.07.  (K)  Matematika – írásbeli 08:00-11:00 (212. terem)

2019.05.08. (SZ) Történelem – írásbeli 08:00-11:00 (212. terem)

2019.05.09. (CS) Angol nyelv – írásbeli 08:00-11:15 (212. terem)

2019.05.14.  (K)  Biológia – írásbeli 08:00-10:00 (212. terem)

2019.05.15. (SZ) Ágazati szakmai vizsgatárgyak 08:00-11:00
Kereskedelem ismeretek – írásbeli (127. terem)
Informatika ismeretek – gyakorlati (130. terem)

2019.06.24-26. (H-SZ) Középszintű szóbeli vizsgák 08:00-18:00, az első vizsganap reggelén kihirdetett beosztás szerint.
A szóbeli vizsgák előtti tájékoztatón* és a vizsgákat követő eredményhirdetésen** minden vizsgázónak kötelező a részvétel!

A vizsgázóknak az egyes vizsgák megkezdése előtt min. 30 perccel meg kell jelenniük!
Tehát az írásbeli/gyakorlati vizsgákon legkésőbb 07:30-ig minden vizsgázónak el kell foglalnia a helyét a kijelölt vizsgateremben! És a szóbeli vizsgára is legalább fél órával korábban érkezzenek meg!

A vizsgákon elvárt az alkalomhoz illő öltözet!

Az emelt szintű vizsgákat az Oktatási Hivatal szervezi, tehát ezek a vizsgák NEM AZ ISKOLÁBAN LESZNEK!
Az emelt szintű vizsgák (írásbeli és szóbeli is!) helyszíne és időpontja az érintett vizsgázóknak átadott értesítőkön pontosan szerepel!

*Tájékoztató értekezlet: 2019.06.24. (H) 07:30. (elnöki köszöntő, tájékoztató, írásbeli vizsgákon és emelt szintű vizsgákon elért végleges pontszámok, vizsgabeosztás ismertetése…)

**Eredményhirdető értekezlet: 2019.06.26. (SZ), hozzávetőleges időpontja a tájékoztató értekezleten kerül kihirdetésre (vizsga ünnepélyes zárása, bizonyítványosztás)