Tájékoztató a központi írásbeliről (2018. január 20.)

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni:

– a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2018. január 20-án, szombaton 10 órától, – a pótló írásbeli vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2018. január 25-én 14 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Javasoljuk, hogy az érkezés 30 perccel a vizsga kezdete előtt történjen.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal! 

A használható segédeszközökről itt olvashat: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/altalanos_tajekoztatas/segedeszkozok_vizsgan2014