Képzések

  1. Szakgimnáziumi (szakközépiskolai) képzés 4 évfolyamos nappali munkarendben (9-12. évf.)

020 kód: 4 évfolyamos szakgimnázium, informatika szakmacsoport,

  1. évfolyamon megszerezhető végzettség: gazdasági informatikus

021 kód: 4 évfolyamos szakgimnázium, kereskedelem-marketingüzleti adminisztráció szakmacsoport

  1. évfolyamon megszerezhető végzettség: logisztikai ügyintéző

022 kód: 4 évfolyamos szakgimnázium, közgazdaság szakmacsoport,(SPORTOSZTÁLY)

  1. évfolyamon megszerezhető végzettség: pénzügyi-számviteli ügyintéző

alapozó oktatás keretében érettségire és továbbtanulásra való felkészítés.

  1. Érettségire épülő esti és nappali OKJ-s képzéseink

54 346 02   Ügyviteli titkár

Képzési idő: 2 év

Képzés célja: Személyi titkári és irodai ügyintézési feladatokat végez, ügyviteli eszközöket, berendezéseket használ, iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz, protokoll feladatokat lát el, rendezvényeket szervez, PR tevékenységet folytat.

54 344 01   Pénzügyi, számviteli ügyintéző

Képzési idő: 2 év

Képzés célja: Vállalkozások pénzügyi műveleteinek előkészítésében, lebonyolításában közreműködik, főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó számításokat végez.

54 812 01   Idegenvezető

Képzési idő: 2 év

Képzés célja: Olyan turisztikai szakember, aki képes városnézések, turisztikai programok megszervezésére, szakszerűen bonyolítja egyéni vendégek, csoportok utazását, tartózkodását, Magyarország kulturális kínálatát, turisztikai értékeit, gasztronómiáját hitelesen képviseli.

54 346 01   Irodai asszisztens

Képzési idő: 2 év

Képzés célja: Adatbeviteli feladatot végez, ehhez pedig ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ, iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz.

54 481 02  Gazdasági informatikus

Képzési idő: 2 év

Képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik ismerik a makro- mikroökonómiai rendszerek, folyamatok működését, és képesek az ezen a területen keletkező információk feltárására, gyűjtésére, számítógépes feldolgozására.

III. A 10. osztályra épülő esti és nappali szakiskolai képzéseink

34 523 02   Számítógép-szerelő, -karbantartó

Képzési idő: 2 év

Képzés célja: Alkatrészekből összeállít egy PC-t, arra operációs rendszert telepít, hiba esetén annak okát feltárja, a szükséges alkatrészeket kicseréli, számítástechnikai berendezéseket karban tart, általános műszaki tevékenységet végez.

– Minden képzéshez tartozik szakmai gyakorlat, amelyet helyi gazdasági társaságoknál igyekszünk biztosítani.

 

  1. Felnőttek számára hirdetett gimnáziumi képzés esti és levelező tagozaton

Képzési idő: 2 vagy 4 év

Képzés célja: alapozó oktatás keretében érettségire és továbbtanulásra való felkészítés.