Alapítvány

Budaörsi oktatási intézmény alapítványának neve:

BUDAÖRSI SZENT BENEDEK ALAPÍTVÁNY

Székhelye: 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.

Bírósági nyilvántartási száma: Pk. 60159/2012

képviselője: Lukács Ernő, a Kuratórium elnöke

Kuratórium tagjai: Prohászka Jánosné, Hardi Titusz OSB

Az Alapító: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

9090 Pannonhalma, Vár 1.

                                    Képviselő: Hortobágyi T. Cirill főapát

Az Alapítvány célja: A Szent Benedek Iskola Budaörsi Tagintézményéhez kapcsolódóan folytatott oktatási tevékenység, amely részletesebben kifejtve elsősorban a következőket foglalja magában:

• Oktatási színvonalának emeléséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, és karbantartása.

• Tanulók részére tanulmányi utak lehetővé tétele, kiváló eredményt elérő iskolai tanulók jutalmazása.

• Jó magatartású és szociális szempontból rászoruló tanulók támogatása.

• Iskolai könyvtár fejlesztése.

• Általában mindazon tevékenység, amely a Szent Benedek Iskola erkölcsi, etikai színvonalának emelését szolgálja.

• Esélyegyenlőség a hátrányos helyzetű tanulók számára.

• Közművelődési és kulturális tevékenység.

• Az ifjúság egészségügyi ellátásának javítása, az egészséges életmód előmozdítása.

• Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés.

• Diákok és tovább tanuló volt diákok szakmai fejlődésének, pályaválasztásának, továbbtanulásának elősegítése és támogatása ösztöndíjak létesítésével, pályázatok kiírásával.

• A sport, az iskolai sportélet, sporttevékenység kivéve a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység.

• Az intézményben folyó kutató tevékenység szervezése, támogatása.

• Az iskolában folyó nevelés-oktatás szellemi, tárgyi, pénzügyi támogatása.

• Szakmai programunkban célunk, hogy az iskolában folyó szakképzés igazodjon a munkaerőpiac igényeihez, nyújtson konvertálható ismereteket, legyen gyakorlatorientált, tegye lehetővé a jogszabályi előírásokban való eligazodást és növelje a végzettek elhelyezkedési esélyeit.

• Törekszünk arra, hogy a nálunk végzett tanulókban kialakuljon a piacorientált szemlélet, az informatikában való jártasság, rendszerszemléletű gondolkodásmód, kommunikációs készség idegen nyelven is, valamint az igény az önképzés és az élethossziglan tartó tanulás iránt. A szakképzés céljainak megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy azok összhangban legyenek általános nevelési-oktatási célkitűzéseinkkel.

Számlavezető bankja: CIB Bank ZRt

Bankszámlaszáma: 10700031 67045541 51100005

Adószáma: 18513105-1-13

Emailcíme: benedekalapitvany@gmail.com