Projekt bemutatása

TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0047

Szent Benedek balatonfüredi iskolánk a szakképző intézmények felkészüléséért, a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetéséért

pályázatot támogatásra alkalmasnak ítélte.

Kedvezményezett: Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Pályázati azonosító: TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0047

Időtartam: 2012. szeptember 3-2013. augusztus 31.

A projekt célja: Rövidebb képzési idejű, hatékony szakképzés bevezetése

A projekt menedzsere: Mészáros-Juhász Réka

A projekt szakmai vezetője: Tilhof Tímea

A projekt pénzügyi vezetője az iskola gazdasági vezetője: Madaras Attila

A projekt tartalmának megfelelő szakképzés 9. C, pincér szakiskolai osztályok bevonásával

valósítjuk meg.

A projekt keretében működő munkacsoportok:

1 közismereti munkacsoport: összesen 5 fő

1 szakmai munkacsoport: összesen 2 fő

A munkacsoport tagjai:

Angyal Valéria- magyar nyelv és irodalom

Nemesszeghy Edvin- matematika

Dr. Horváth Tivadarné- kémia-fizika

Lendvay Lívia Mária- természetismeret

Pohl Barbara- történelem

Zsargó Péter-szakmai

Nagy Jenő-szakmai

A pályázat során megvalósítandó tevékenységek:

  1. Projekt előkészítése:

I.1. szükségletfelmérés-helyzetfeltárás,

I.2. Iskolai alapdokumentumok módosításának előkészítése, a módosítás folyamatának koordinálása (A korábbi helyi tantervek,

szakmai programok és az új szakmai képzés tartalmának, követelményeinek összehasonlítása, az új tantervek szakmai

programok egységes szerkezetének kialakítása, a tartalmi fejlesztések koordinálása),

I.3. pedagógiai program, helyi tanterv, szakmai program elkészítése

  1. A projekt megvalósítás szakasza: Szakmai megvalósítók tevékenységei:

II.1. a munkacsoport működtetése,

II.2. szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás-tanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazása,

II.3. bemutató órák megtartása,

II.4. szakmai, módszertani támogatás, mentor szerep vállalása intézményen belül,

II.5. szakmai dokumentumok elkészítése (minden tantárgyra elkészített tanmenet, szakmai (közismereti) projekt munkaterv,

fejlesztési, koncepciók, feladatgyűjtemény, tanítási segédlet,),

II.6. szakmai értékelés elkészítése a projekt eredményeiről,

III. A projekt megvalósítás szakasza: Egyéb kötelezően elvégezendő tevékenységek:

III.1. A projekthez kapcsolódó nyitó és záró rendezvények.,

III.2. jó gyakorlatok bemutatása, átadása, disszemináció,

III.3. A szakmai megvalósítók, munkacsoportokban résztvevő közismereti tárgyakat tanító pedagógusok képzése,

III.4.projekt zárásakor komplex tájékoztató kiadvány elkészítése, pályaválasztási rendezvényen való részvétel

  1. A projekt megvalósítás szakasza: Egyéb támogatható tevékenységek:

IV.1. A projekt megvalósítása alatt harmadik féltől igénybevett szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele (kizárólag az új

módszerekhez kapcsolódóan)

IV.2.: értékelési módszerek, feladatlap-készítés módszertana,

IV.3. Az iskola által bevezetésre kerülő szakképesítéshez kapcsolódó, a tananyag elsajátítását támogató szemléltető eszközök,

taneszközök beszerzése,

IV.4.A szakmai megvalósítók, munkacsoportokban résztvevő pedagógusok képzése